ЯКИЙ НАСЛІДОК МАЛА СМЕРТЬ АСКОЛЬДА

Відповідь | Нет комментариев

Наслідки смерті Аскольда

Смерть Аскольда, князя Київського, у 882 році мала далекосяжні наслідки для Київської Русі:

1. Сходження Олега на престол:

Після вбивства Аскольда новгородський князь Олег, який підступив до Києва з півночі, став новим правителем. Він об’єднав Київ і Новгород, утворивши більш потужну державу.

2. Зміцнення Київської держави:

Олег, продовжуючи завоювання Аскольда, підкорив племена радимичів, сіверян та древлян. Це розширило територію Київської держави та зміцнило її політичне та військове становище.

3. Прийняття слов’янського язичництва:

За правління Олега в Київській Русі почало відроджуватися слов’янське язичництво. Оскільки Аскольд прийняв християнство, його смерть ознаменувала повернення до традиційних язичницьких вірувань.

4. Вплив на зовнішню політику:

Смерть Аскольда послабила Київську державу на деякий час, що призвело до нападу хозар. Однак Олег швидко відновив силу держави, підкоривши хозар і розширивши вплив Київської Русі в степу.

5. Формування слов’янської державності:

Об’єднання Києва і Новгорода під владою Олега стало важливим кроком у формуванні слов’янської державності. Поступово Київська Русь перетворилася на могутню і впливову державу в Східній Європі.

6. Історична пам’ять:

Смерть Аскольда відбилася і в історичній пам’яті Київської Русі. Його вшановували як мученика за християнську віру, а його могила на Аскольдовій могилі в Києві стала місцем паломництва.

7. Вплив на християнізацію Русі:

Убивство Аскольда, першого руського князя, який прийняв християнство, відклало процес християнізації Київської Русі. Хоча християнство продовжувало поширюватися серед просвітницької еліти, масове навернення відбулося лише через століття після правління Олега.

Смерть Аскольда стала поворотним моментом у історії Київської Русі, ознаменувавши зміну правління, політичну консолідацію та релігійне відродження. Наслідки цієї події продовжували впливати на розвиток руського народу і держави протягом сотень років.

Запитання 1: Які безпосередні наслідки мала смерть Аскольда для Київської Русі?

Відповідь: Смерть Аскольда, першого відомого правителя Київської Русі, у 882 році призвела до кількох безпосередніх наслідків:

 • Вона створила вакуум влади, оскільки не було чіткого наступника престолу.
 • Це викликало нестабільність і боротьбу за владу серед боярів та інших впливових осіб.
 • Воно послабило позиції Київської Русі стосовно сусідніх держав, таких як Хазарський каганат та Візантійська імперія.

Запитання 2: Хто отримав владу після смерті Аскольда і як це вплинуло на Київську Русь?

Відповідь: Після смерті Аскольда владу захопив Олег, варязький воєвода, який правив як регент малолітнього Ігоря, сина Рюрика. Олегове правління мало значний вплив на Київську Русь:

 • Він об'єднав північні та південні східнослов'янські землі під владою Києва, провівши військові походи проти інших князівств.
 • Він уклав вигідні торговельні угоди з Візантією, що сприяло процвітанню Київської Русі.
 • Він загинув у 912 році під час військового походу проти древлян, що призвело до ще більшої нестабільності та боротьби за владу.

Запитання 3: Як смерть Аскольда вплинула на стосунки Київської Русі з Візантією?

Відповідь: Смерть Аскольда погіршила стосунки Київської Русі з Візантією, оскільки Аскольд був хрещеним християнином, тоді як Олег був язичником. Це призвело до:

 • Погіршення торговельних відносин між двома державами.
 • Візантійський імператор Леон VI Мудрий відмовився прийняти посланців від Олега.
 • У 907 році Олег здійснив великий військовий похід на Константинополь, який був успішним лише частково.

Запитання 4: Чи мала смерть Аскольда довгострокові наслідки для розвитку Київської Русі?

Відповідь: Так, смерть Аскольда мала довгострокові наслідки для розвитку Київської Русі:

 • Вона спричинила багаторічну боротьбу за владу та нестабільність, що послаблювало державу.
 • Вона затримала прийняття християнства як офіційної релігії, що могло б мати величезний культурний та політичний вплив.
 • Вона призвела до зростання влади варязької еліти, яка разом з місцевою слов'янською знаттю сформувала правлячий клас Київської Русі.

Запитання 5: Яке значення має смерть Аскольда для сучасної історії України?

Відповідь: Смерть Аскольда досі розглядається як важлива подія в українській історії з кількох причин:

 • Це символізує початок ери Київської Русі, яка є першим відомим об'єднаним східнослов'янським державою.
 • Це нагадує про складність і драматизм раннього українського суспільства, що характеризувалося боротьбою за владу та змінами у релігійних і культурних переконаннях.
 • Це підкреслює важливість Києва як центру української державності, який протягом століть відігравав ключову роль у політичному та культурному житті України.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111