ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ АМПЕРМЕТР І ВОЛЬТМЕТР

Відповідь | Нет комментариев

Амперметр та Вольтметр

Амперметр та вольтметр — це два основних типи електричних вимірювальних приладів, які використовуються для вимірювання струму і напруги електричного кола відповідно. Незважаючи на те, що вони служать для подібних цілей, принципи їх роботи та області застосування значно відрізняються.

Амперметр

Амперметр являє собою прилад, що вимірює електричний струм, тобто потік електричних зарядів через певний провідник. Для вимірювання струму амперметр підключається послідовно в електричне коло.

Принцип роботи:

* Амперметр містить шунт, низькоомний провідник, по якому протікає більша частина струму в колі.
* Невелика частина струму проходить через котушку амперметра, яка створює магнітне поле.
* Магнітне поле взаємодіє зі стрілкою або цифровим індикатором, переміщуючи їх пропорційно величині струму.

Особливості:

* Вимірює величину струму в амперах (А).
* Підключається послідовно в коло.
* Має низький внутрішній опір, щоб мінімізувати вплив на коло.
* Для вимірювання великих струмів використовуються шунти.

Вольтметр

Вольтметр є приладом, призначеним для вимірювання електричної напруги, тобто різниці електричних потенціалів між двома точками електричного кола. Для вимірювання напруги вольтметр підключається паралельно до схеми.

Принцип роботи:

* Вольтметр містить чутливий вольтметричний двигун.
* Коли напруга прикладається до вольтметра, через двигун протікає струм.
* Струм створює магнітне поле, яке взаємодіє зі стрілкою або цифровим індикатором, переміщуючи їх пропорційно величині напруги.

Особливості:

* Вимірює величину напруги у вольтах (В).
* Підключається паралельно до схеми.
* Має високий внутрішній опір, щоб мінімізувати відтік струму з кола.
* Для вимірювання великих напруг використовуються резисторні дільники напруги.

Відмінності між амперметром і вольтметром

Основні відмінності між амперметром і вольтметром полягають у:

* Тип вимірюваної властивості: арерметр вимірює струм, а вольтметр вимірює напругу.
* Спосіб підключення: амперметр підключається послідовно, а вольтметр підключається паралельно.
* Одиниці виміру: амперметр вимірює струм в амперах (А), а вольтметр вимірює напругу у вольтах (В).
* Внутрішній опір: амперметр має низький внутрішній опір, а вольтметр має високий внутрішній опір.
* Вплив на коло: амперметр вносить невеликий опір у коло, тоді як вольтметр вносить дуже високий опір.

Вибір відповідного приладу

Для вибору відповідного приладу для вимірювання електричних параметрів необхідно враховувати такі фактори:

* Тип вимірюваної властивості: визначити, чи потрібно вимірювати струм чи напругу.
* Величина вимірюваної властивості: оцінити очікуваний діапазон струму або напруги, що підлягає вимірюванню.
* Точність: визначити необхідний рівень точності вимірювань.
* Вплив на коло: врахувати, чи вплине підключення приладу на характеристики електричного кола.

Відповідний вибір амперметра або вольтметра забезпечить точні та надійні вимірювання електричних параметрів, що є важливим для аналізу, діагностики та контролю електричних систем.

Запитання 1: У чому основне призначення амперметра та вольтметра?

Відповідь: Амперметр – це прилад, призначений для вимірювання сили струму в електричному ланцюзі, яка вимірюється в амперах. Вольтметр, навпаки, призначений для вимірювання різниці потенціалів, або напруги, між двома точками в електричному ланцюзі, яка вимірюється у вольтах.

Запитання 2: Як відрізнити амперметр від вольтметра за умовними позначеннями на електричних схемах?

Відповідь: На електричних схемах амперметр зазвичай позначається символом у вигляді кола з буквою "A" в середині, а вольтметр – символом у вигляді кола з буквою "V" всередині.

Запитання 3: Яку частину електричного ланцюга необхідно підключати до амперметра та вольтметра для правильних вимірювань?

Відповідь: Амперметр підключається в розрив електричного ланцюга послідовно, тобто в місці, де необхідно виміряти силу струму. Вольтметр, навпаки, підключається паралельно до елементів електричного ланцюга, між якими необхідно виміряти напругу.

Запитання 4: Як вибрати відповідний діапазон вимірювань для амперметра та вольтметра?

Відповідь: Діапазон вимірювань приладу слід вибирати залежно від очікуваних значень сили струму або напруги в електричному ланцюзі. Якщо діапазон вимірювань занадто малий, прилад може вийти з ладу або дати неточні показання, а якщо занадто великий, роздільна здатність вимірювань буде низькою.

Запитання 5: Які основні фактори впливають на точність вимірювань амперметром та вольтметром?

Відповідь: Точність вимірювань амперметром та вольтметром залежить від таких факторів, як клас точності приладу, похибка вимірювань, наявність зовнішніх перешкод та стан елементів електричного ланцюга. Для забезпечення максимальної точності необхідно використовувати високоякісні прилади та дотримуватися правил вимірювань.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111