ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЯКИЙ ПРОПРАЦЮВАВ МЕНШЕ МІСЯЦЯ

Відповідь | Нет комментариев

Звільнення працівника з випробувальним терміном до одного місяця

У трудових правовідносинах України існує поняття випробувального терміну, який встановлюється для оцінки відповідності працівника посаді та його ділових якостей. Випробувальний термін, як правило, не повинен перевищувати трьох місяців, а для деяких категорій працівників (неповнолітніх, вагітних жінок тощо) тривалість випробування взагалі обмежується одним місяцем.

Особливий порядок передбачено для звільнення працівника, який пропрацював менше місяця. Таке звільнення здійснюється без попереднього повідомлення і вихідної допомоги.

Підстави для звільнення

Згідно з чинним законодавством, роботодавець має право звільнити працівника, який пропрацював менше місяця, у таких випадках:

* Незадовільні результати випробування;
* Розголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації;
* Вчинення за місцем роботи крадіжки (розкрадання), знищення або пошкодження чужого майна, встановлених вироком суду;
* Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
* Ненадання документів про освіту або кваліфікацію або подання підроблених документів.

Звільнення за цими підставами здійснюється наказом роботодавця. У наказі необхідно зазначити дату звільнення, підставу та посилання на відповідну статтю Кодексу законів про працю України.

Права працівника під час випробувального терміну

Працівник, який перебуває на випробувальному терміні, має такі права:

* Ознайомлення з умовами випробування;
* Отримання інструктажу з техніки безпеки та охорони праці;
* Запит на відстрочку випробувального терміну у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
* Захист своїх трудових прав у разі звільнення безпідставно.

Звернення до суду

До трудового спору про звільнення з випробувального терміну застосовується загальний порядок розгляду трудових спорів. Працівник може оскаржити своє звільнення шляхом звернення до суду протягом одного місяця з дня вручення наказу про звільнення та виплати заробітної плати.

Суд, розглядаючи справу, перевіряє законність звільнення і обґрунтованість підстав, за якими воно було здійснено. У разі виявлення судом порушень прав працівника, суд може винести рішення про поновлення на роботі, виплату компенсації за вимушений прогул і компенсації моральної шкоди.

Відсторонення від роботи

У разі потреби перевірити достовірність інформації у документах, поданих працівником, або отримати висновок про його відповідність встановленим вимогам, роботодавець має право відсторонити працівника від роботи на час, необхідний для перевірки. Таке відсторонення здійснюється наказом роботодавця.

Під час відсторонення працівнику виплачується середня заробітна плата. Якщо перевірка підтвердила відповідність працівника встановленим вимогам, він має бути допущений до роботи з дня, наступного за днем закінчення відсторонення. У разі виявлення невідповідності працівника встановленим вимогам, він може бути звільнений за незадовільними результатами випробування.

Запитання 1: Чи можна звільнити працівника, який пропрацював менше місяця?

Відповідь: Так, згідно зі статтею 38 Кодексу законів про працю України, роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником, який пропрацював менше місяця, шляхом випробування. Під час випробування роботодавець має право звільнити працівника без пояснення причин.

Запитання 2: Який термін випробувального періоду для працівника, який пропрацював менше місяця?

Відповідь: Законодавство не встановлює окремого випробувального періоду для працівників, які пропрацювали менше місяця. Тому в такому випадку застосовується загальний термін випробування, встановлений для конкретної посади або професії. Зазвичай, він становить від 1 до 3 місяців.

Запитання 3: Чи потрібно виплачувати компенсацію працівнику, який звільнений під час випробування?

Відповідь: Ні, відповідно до статті 116 КЗпП України, виплата компенсації при звільненні під час випробувального терміну не передбачена.

Запитання 4: Як правильно оформити звільнення працівника під час випробування?

Відповідь: Для звільнення працівника під час випробування роботодавець повинен виконати наступні дії:

  • Видати працівнику письмове розпорядження про звільнення, в якому зазначити причину звільнення – закінчення терміну випробування;
  • Ознайомити працівника з розпорядженням під підпис;
  • Виплатити працівнику всі належні йому виплати (заробітну плату, компенсацію за невикористану відпустку тощо);
  • Внести запис про звільнення до трудової книжки працівника.

Запитання 5: Які підстави можуть бути для звільнення працівника під час випробування?

Відповідь: Роботодавець може звільнити працівника під час випробування за будь-які причини або навіть без їх наявності. Проте, якщо роботодавець підозрює, що працівник порушив трудову дисципліну або не відповідає професійним вимогам, він має провести розслідування і надати працівнику можливість виправити ситуацію.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111