З ЧИМ РЕАГУЄ ЕТАНОЛ

Відповідь | Нет комментариев

Реакції етанолу

Етанол (етиловий спирт) — органічна сполука з формулою C2H5OH, яка відноситься до класу одноатомних спиртів. Для етанолу характерна широка спектр хімічних реакцій, завдяки наявності функціональної групи -OH.

Реакції за участю гідроксильної групи

Окиснення:

* При взаємодії з сильними окисниками, такими як калій перманганат (KMnO4) або натрій дихромат (Na2Cr2O7), етанол окислюється до ацетальдегіду (CH3CHO):

C2H5OH + 2[O] → CH3CHO + H2O

* При слабкому окисленні етанол може перетворитися на етилгідроксипероксид (C2H5OOH), який далі розпадається до ацетальдегіду та перекису водню (H2O2).

Етерифікація:

* Етанол може реагувати з карбоновими кислотами в присутності каталізатора, утворюючи естери та воду:

C2H5OH + RCOOH → RCOOC2H5 + H2O

Реакція з безводним хлоридом цинку:

* При взаємодії з безводним хлоридом цинку (ZnCl2) етанол перетворюється на етилен (C2H4) та воду:

C2H5OH + ZnCl2 → C2H4 + Zn(OH)Cl

Реакції за участю атома водню в метильній групі

Галогенування:

* При взаємодії з галогенами (F2, Cl2, Br2, I2) в присутності каталізатора, наприклад, броміду алюмінію (AlBr3), етанол утворює галогеналкани, такі як бромоетан (C2H5Br):

C2H5OH + Br2 → C2H5Br + HBr

Реакція Вільямсона:

* Реакція етанолу з алкоксидами металів (наприклад, CH3ONa) в апротонному розчиннику (наприклад, диметилформаміді) призводить до утворення простих ефірів (етилових ефірів):

C2H5OH + CH3ONa → CH3OC2H5 + NaOH

Інші реакції

Дегідратація:

* При нагріванні в присутності концентрованої сірчаної кислоти (H2SO4) етанол перетворюється на етилен:

C2H5OH → C2H4 + H2O

Реакція з лужними металами:

* Етанол бурхливо реагує з лужними металами, такими як натрій (Na) або калій (K), утворюючи алкоголяти (етилати) лужних металів і водень:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Реакція Канніццаро:

* При нагріванні етанолу з концентрованим розчином гідроксиду калію (KOH) відбувається реакція диспропорціонування, в результаті якої утворюється ацетат калію (CH3COOK) і етанол окислюється до формальдегіду (HCHO):

2C2H5OH + KOH → CH3COOK + HCHO + H2O

Хімічні реакції етанолу мають широке застосування в промисловості. Етанол використовується як розчинник, антисептик, паливо та в синтезі органічних сполук.

Запитання 1: З чим реагує етанол у присутності кисню?
Відповідь: При нагріванні в присутності кисню етанол реагує з утворенням вуглекислого газу (CO2) і води (H2O). Ця реакція відома як горіння:

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Запитання 2: З чим реагує етанол у присутності сірчаної кислоти?
Відповідь: У присутності концентрованої сірчаної кислоти (H2SO4) етанол дегідратується, утворюючи етен (C2H4):

C2H5OH → C2H4 + H2O

Запитання 3: З чим реагує етанол у присутності гідроксиду натрію?
Відповідь: У присутності гідроксиду натрію (NaOH) етанол утворює етанолят натрію (C2H5ONa) та воду:

C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O

Запитання 4: З чим реагує етанол у присутності карбонової кислоти?
Відповідь: У присутності карбонової кислоти (RCOOH) етанол реагує з утворенням естера (RCOOC2H5) та води:

C2H5OH + RCOOH → RCOOC2H5 + H2O

Запитання 5: З чим реагує етанол у присутності алюмінію і йоду?
Відповідь: У присутності алюмінію (Al) і йоду (I2) етанол реагує з утворенням етену (C2H4) та алюміній йодиду (AlI3):

2C2H5OH + 2Al + 3I2 → 2C2H4 + 2AlI3 + 3HI

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111