ЯКИЙ ПРОЦЕС ЗОБРАЖЕНО НА МАЛЮНКУ

Відповідь | Нет комментариев

Мейоз

Мейоз — це процес клітинного поділу, який відбувається у статевих клітинах (гаметах) і призводить до зменшення набору хромосом удвічі. Це означає, що клітини, які утворюються в результаті мейозу, мають лише половину генетичного матеріалу порівняно з батьківською клітиною. Мейоз необхідний для статевого розмноження, оскільки він забезпечує, що кожна нова особина має унікальний набір генів, отриманих від обох батьків.

Фази мейозу

Мейоз складається з двох послідовних поділів клітин, які разом називають мейозом I та мейозом II.

Мейоз I

* Профаза I: Хромосоми стають видимими і гомологічні хромосоми (одна з батька, одна з матері) з’єднуються в тетради. Відбувається обмін генетичним матеріалом між гомологічними хромосомами, процес, відомий як кросинговер.
* Метафаза I: Тетради вишиковуються по центральній лінії клітини.
* Анафаза I: Гомологічні хромосоми розходяться і направляються до протилежних полюсів клітини.
* Телофаза I: Мейоз I завершується цитокінезом, який поділяє клітину на дві клітини, кожна з яких має половину набору хромосом.

Мейоз II

* Профаза II: Хромосоми знову стають видимими.
* Метафаза II: Хромосоми вишиковуються по центральній лінії клітини.
* Анафаза II: Сестринські хроматиди (ідентичні копії кожної хромосоми) розділяються і рухаються до протилежних полюсів клітини.
* Телофаза II: Мейоз II завершується цитокінезом, що призводить до утворення чотирьох гамет (яйцеклітин або сперматозоїдів), кожна з яких має унікальний набір хромосом.

Значення мейозу

Мейоз має вирішальне значення для статевого розмноження, оскільки він забезпечує низку ключових переваг:

* Генетична різноманітність: Кросинговер під час мейозу I призводить до утворення нових комбінацій генів у гаметах. Коли ці гамети зливаються під час запліднення, вони утворюють зиготу з унікальним набором хромосом. Це різноманіття генетичного матеріалу є важливим для адаптації до змін навколишнього середовища та виживання виду.
* Зменшення кількості хромосом: Мейоз знижує кількість хромосом у гаметах удвічі, забезпечуючи, що при заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом (два набори хромосом, один від батька і один від матері).
* Ремонт ДНК: Під час мейозу відбувається рекомбінація гомологічних хромосом, яка може допомогти відновити пошкоджені ділянки ДНК.

Відхилення у мейозі

Відхилення під час мейозу можуть призвести до генетичних порушень. Найпоширенішими відхиленнями є:

* Нерозходження: Коли хромосоми не розходяться належним чином під час анафази, що призводить до утворення гамет з надлишковими або відсутніми хромосомами.
* Транслокація: Обмін генетичним матеріалом між гомологічними або негомологічними хромосомами.
* Інверсія: Перестановка порядку генів на хромосомі.

Генетичні порушення, викликані відхиленнями у мейозі, можуть мати серйозні наслідки для здоров’я людини, включаючи синдром Дауна, синдром Тернера та синдром Клайнфельтера.

Запитання 1:
Який процес зображено на малюнку?

Відповідь:
На малюнку зображений процес фотосинтезу. Це процес, за допомогою якого зелені рослини та інші організми, що містять хлорофіл, використовують сонячне світло, вуглекислий газ і воду для створення глюкози (цукру) та кисню.

Запитання 2:
Які етапи процесу зображено на малюнку?

Відповідь:
На малюнку зображено два основних етапи фотосинтезу:

 • Світлова реакція: Відбувається в тилакоїдах хлоропластів. Сонячне світло поглинається хлорофілом і використовується для розщеплення води, що призводить до виділення кисню та утворення молекул АТФ та НАДФН.
 • Темнова реакція (цикл Кальвіна): Відбувається в стромі хлоропластів. АТФ та НАДФН, що утворилися під час світлової реакції, використовуються для фіксації вуглекислого газу та утворення глюкози.

Запитання 3:
Які речовини беруть участь у фотосинтезі?

Відповідь:
У фотосинтезі беруть участь такі речовини:

 • Вихідні речовини:
  • Вода (H2O)
  • Вуглекислий газ (CO2)
  • Сонячне світло
 • Продукти:
  • Глюкоза (C6H12O6)
  • Кисень (O2)

Запитання 4:
Яке значення має фотосинтез для життя на Землі?

Відповідь:
Фотосинтез є основою життя на Землі з кількох причин:

 • Виробляє їжу: Фотосинтез є первинним джерелом їжі для більшості організмів на Землі.
 • Виділяє кисень: Фотосинтез виділяє кисень, яким дихають усі аеробні організми.
 • Фіксує вуглець: Фотосинтез поглинає вуглекислий газ з атмосфери, що допомагає регулювати клімат і запобігає глобальному потеплінню.

Запитання 5:
Чому фотосинтез є важливим для навколишнього середовища?

Відповідь:
Фотосинтез відіграє важливу роль у підтримці здоров'я навколишнього середовища:

 • Покращує якість повітря: Фотосинтез видаляє вуглекислий газ з атмосфери, що призводить до поліпшення якості повітря.
 • Зменшує забруднення води: Рослини, що здійснюють фотосинтез, допомагають очистити воду, видаляючи забруднювачі.
 • Ерозія ґрунту: Коріння рослин, що фотосинтезують, допомагають утримувати ґрунт, зменшуючи ерозію.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111