ЯКИЙ ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 Є ПОКАЗАННЯМ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ?

Відповідь | Нет комментариев

Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Показник шкали FIB-4 як показник продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки

Фіброз печінки є серйозним ускладненням, яке може виникнути в результаті різних хвороб, таких як вірусні гепатити, цироз печінки, та інші печінкові захворювання. Для вчасного виявлення фіброзу та моніторингу його ступеня широко використовується шкала FIB-4.

Шкала FIB-4 визначається на основі таких параметрів, як вік пацієнта, рівні аспартатамінотрансферази (AST) та аланінамінотрансферази (ALT) у крові, а також рівень тромбоцитів. Цей показник дозволяє оцінити ступінь фіброзу печінки та при необхідності призначити додаткові обстеження для підтвердження діагнозу.

Показник шкали FIB-4 ≥ 1,3 є показанням для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки. Такий високий показник може свідчити про серйозне ураження печінки та потребу у додаткових обстеженнях, наприклад, ультразвукове дослідження печінки, комп’ютерна томографія або пункція печінки для біопсії. Це допоможе лікарю отримати більш точне уявлення про стан печінки пацієнта та обрати оптимальний метод лікування.

Таким чином, правильний варіант відповіді на запитання про показник шкали FIB-4, який є показанням для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки, є ≥ 1,3. Цей показник вказує на значний ризик фіброзу печінки та потребу у докладнішому обстеженні для встановлення точного діагнозу.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111