ЯКИЙ ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 Є ПОКАЗАННЯМ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ?

Відповідь | Нет комментариев

Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Шкала FIB-4 в оцінці фіброзу печінки

Фіброз печінки є серйозною патологією, яка може виникати у хворих на хронічні захворювання печінки, такі як цирроз або гепатит. Для оцінки ступеня фіброзу печінки використовують різні методи, одним з яких є шкала FIB-4.

Шкала FIB-4 розраховується на основі віку пацієнта, рівнів аспартатамінотрансферази (AST) та аланінамінотрансферази (ALT) в плазмі крові, а також наявності фіброзу. Цей показник може бути важливим для прийняття рішення про необхідність подальшого обстеження пацієнта для виявлення ступеня фіброзу печінки.

Основною метою показника FIB-4 є раннє виявлення пацієнтів з важкою фіброзом печінки, що може потребувати додаткового лікування або контролю. У більшості випадків, значення більше або рівне 1,3 є показанням для продовження обстеження пацієнта для визначення ступеня фіброзу печінки.

Отже, за результатами багатьох досліджень і клінічного досвіду, на сьогоднішній день оптимальним показником шкали FIB-4, що є показанням для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки, є значення ≥ 1,3. Це вказує на високий ризик наявності значної фіброзної зміни у тканинах печінки та необхідність подальшого дослідження та лікування.

Таким чином, показник ≥ 1,3 є найбільш правильним і критичним для прийняття рішення про продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111