ЯКИЙ ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ВИКОРИСТОВУЄ АВТОР У РЯДКАХ

Відповідь | Нет комментариев

Художні засоби в літературних творах

Художні засоби — це прийоми, які використовують письменники, щоб зробити свій текст більш яскравим, виразним і образним. Вони дозволяють авторам передати емоції, створити атмосферу і привернути увагу читача.

Метафора

Метафора — це приховане порівняння двох різних предметів або явищ, які мають спільні риси. Метафора створює образне уявлення і дозволяє по-новому поглянути на зображувані предмети. Наприклад, у рядках “Твій погляд — блакитне море, в якому тону я щодня” автор використовує метафору, порівнюючи погляд людини з морем.

Епітет

Епітет — це образне визначення, яке підкреслює характерну рису предмета або явища. Епітет робить мову більш виразною і допомагає передати настрій чи враження автора. Наприклад, у рядках “У полі сумне пролітав вітер” використано епітет “сумне”, який характеризує вітер і передає його меланхолійний настрій.

Порівняння

Порівняння — це зіставлення двох різних предметів або явищ, які мають спільні риси. На відміну від метафори, порівняння виражається за допомогою сполучників “як”, “наче”, “мов” або іншого порівняльного звороту. Наприклад, у рядках “Вона була гарна, як весняний день” використано порівняння, в якому зовнішність дівчини порівнюється з весняним днем.

Персоніфікація

Персоніфікація — це перенесення людських властивостей, дій або станів на неживі предмети або абстрактні поняття. Персоніфікація робить опис більш живим і образним, дозволяючи наділити неживі об’єкти людськими рисами. Наприклад, у рядках “Вітер ласкаво шепотів листям” використано персоніфікацію, в якій вітру приписано людську здатність шепотіти.

Гіпербола

Гіпербола — це художній засіб, який використовує перебільшення для досягнення комічного або драматичного ефекту. Гіпербола дозволяє авторам підкреслити певні риси або властивості, використовуючи перебільшені описи. Наприклад, у рядках “У мене так болить голова, що здається, вона зараз вибухне” використано гіперболу для підкреслення сильного головного болю.

Інші художні засоби

Існують й інші художні засоби, які часто використовують письменники, такі як:

*

Алітерація — повторення однакових приголосних звуків для досягнення звукового ефекту

*

Асонанс — повторення однакових голосних звуків для створення мелодійності

*

Інверсія — незвичайний порядок слів для досягнення особливого стилістичного ефекту

*

Риторичне питання — запитання, яке не вимагає відповіді, а використовується для підкреслення певної думки

*

Синекдоха — використання частини для позначення цілої, або навпаки, цілого для позначення частини

Використання художніх засобів допомагає письменникам передати свої ідеї, емоції та створити унікальний і образний стиль. Вони є невід’ємною частиною літературної творчості і дозволяють зробити текст більш цікавим і захопливим для читачів.

Запитання 1:
Який художній засіб автор використовує у рядку "Затремтіла, мов осика, береза"?

Відповідь:
Порівняння – автор порівнює тремтіння берези з тремтінням осики.

Запитання 2:
У рядках "Осінні листки кружляють у повітрі, немов метелики" який художній засіб використовується?

Відповідь:
Метафора – автор уподібнює осінні листки до метеликів.

Запитання 3:
Який художній прийом використано у фразі "Морозний вітер виє, як вовки"?

Відповідь:
Уособлення – автор наділяє неживий предмет (вітер) властивостями живої істоти (вовка).

Запитання 4:
У рядках "Сніг лежить білим килимом, укриваючи землю" який художній засіб використовується?

Відповідь:
Персоніфікація – автор переносить людські якості на неживий предмет (сніг), наділяючи його здатністю вкривати.

Запитання 5:
Який художній прийом використано у фразі "Дощ барабанить по дахах, ніби сотні маленьких ніг"?

Відповідь:
Ототожнення – автор ототожнює звук крапель дощу з діями ніг.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111