ЯК ПИШЕТЬСЯ НЕ ПИСАЛА?

Відповідь | Нет комментариев

Як пишеться “не писала” українською мовою: правопис і граматика

Правильне написання “не писала”

Правильно пишеться разом – “неписала”. Цей варіант української мови відноситься до найбільш поширених форм для вираження дієслова “писати” у минулому неперфектному часі третьої особи однини.

Граматичні правила в українській мові

Українська мова має власні граматичні правила для правильного написання дієслів у минулому часі. До них відносяться правила утворення форм минулого неперфектного часу та їх відмінювання за особами та числами.

Варіанти написання “не писала”

Крім правильного варіанту “неписала”, існують і інші форми цього дієслова, які можуть зустрічатися в українській мові:

  • неписала (стандартний варіант)
  • не писала (несполучення)
  • не-писала (дієприкметник)

Використання “неписала” у реченні

Подивіться на приклад вживання словосполучення “неписала” у реченні: “Вона неписала листа своєму другові”. У цьому контексті слово “неписала” позначає дію, яка відбувалася у минулому.

Закінчення

Тепер ви знаєте, що “не писала” пишеться разом як “неписала” українською мовою. Дотримуючись правил граматики, ви зможете правильно вживати це словосполучення в своєму мовленні та письмі.

Поставлені запитання:

  1. Як пишеться “не писала” в українській мові?
  2. Які варіанти правильного написання слова “неписала” існують?
  3. Яке граматичне правило потрібно дотримуватися при вживанні “неписала”?
  4. Як використовувати слово “неписала” у реченні?
  5. Які слова можуть бути синонімами до “неписала”?

Правильний правопис словосполучення “не писала” українською мовою

Словосполучення “не писала” належить до категорії дієслівних конструкцій українською мовою, які включають в себе заперечення. Правильне написання цього словосполучення визначається правилами українського правопису та граматики.

Українська мова має свої власні правила щодо суфіксів, прийменників та дієслів, які використовуються у письмовій та усній мові. Словосполучення “не писала” складається з дієслівного кореня “писа” та дієслівного закінчення “ла”, яке вказує на минулий час і жіночу стать. Суфікс “не” вказує на заперечення дії, що стосується письма.

Дотримання правильного правопису та граматики українською мовою є важливим для забезпечення зрозумілості та чіткості у вираженні думок та ідей. Використання правильного написання словосполучення “не писала” допомагає уникнути непорозумінь та забезпечити правильне сприйняття тексту отримувачем.

Написання словосполучення “не писала” українською мовою є стандартним та відповідає вимогам правопису. Тому, слід дотримуватись цього правила при складанні різноманітних текстів та висловленні своїх думок та ідей.

Усвідомлення правильного правопису та граматики українською мовою є необхідним для кожного грамотного громадянина. Вміння використовувати мову коректно та відповідно до норм допомагає підняти рівень комунікації та сприяє взаєморозумінню між людьми.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111