ЯК МОЖНА КЛАСИФІКУВАТИ ЛИСТИ

Відповідь | Нет комментариев

Класифікація листів

Лист як форма письмового повідомлення можна класифікувати за різними критеріями. Найосновніші з них:

За способом передачі

* Поштові листи: традиційна форма листування, що доставляється поштовою службою.
* Електронні листи: цифрова форма листування, що передається через електронну пошту.
* Факс: передача письмових повідомлень за допомогою факсимільного апарату.
* Мобільні текстові повідомлення: короткі текстові повідомлення, що передаються через мобільні телефони.
* СМС або ММС: короткі текстові (СМС) або мультимедійні (ММС) повідомлення, що передаються через мобільні телефони.

За метою написання

* Інформаційні листи: надають інформацію про події, новини, факти тощо.
* Дисциплінарні листи: використовуються для попередження або покарання працівників.
* Скарги: листи, в яких висловлюється незадоволення або претензії.
* Дяки: листи, що виражають вдячність або визнання.
* Запрошення: листи, що запрошують на заходи, зустрічі тощо.
* Ділові листи: використовуються для комерційних комунікацій, таких як офіційні запити, пропозиції чи договори.
* Особисті листи: неформальні листи, що пишуться для спілкування з родиною, друзями чи близькими.

За стилем і тоном

* Формальні листи: використовують офіційний, ввічливий і об’єктивний стиль.
* Неформальні листи: написані в більш розмовному, особистому і суб’єктивному стилі.
* Ділові листи: мають офіційний тон, чітку структуру і використовують відповідні терміни.

За типом відправника

* Особисті листи: написані фізичною особою.
* Офіційні листи: написані від імені організації або установи.
* Юридичні листи: написані юридичними особами, такими як адвокати, нотаріуси чи урядові органи, і мають юридичну силу.

За типом отримувача

* Індивідуальні листи: адресовані конкретній фізичній особі.
* Групові листи: адресовані групі осіб або організації.
* Відкриті листи: призначені для широкої аудиторії та публікуються у засобах масової інформації.

За формою і розміром

* Листівки: невеликі, зазвичай одностронні аркуші паперу, що використовуються для коротких повідомлень або запрошень.
* Письма: стандартні листи, що мають зазвичай одну сторінку тексту.
* Ділові документи: багатосторінкові офіційні документи, що містять детальну інформацію, та мають встановлені формати та структури.
* Листи великого формату: листи, що потребують більшого простору для написання, наприклад, повідомлення від уряду чи довгі ділові пропозиції.

Інші класифікації

* За тематикою: листи можна класифікувати за їх тематикою, наприклад, листи про здоров’я, фінанси чи подорожі.
* За мовою: листи можна класифікувати за мовою, якою вони написані, наприклад, англійською, українською чи іспанською.
* За історичною епохою: листи можна класифікувати за історичною епохою, в якій вони були написані, наприклад, листи середньовічного періоду або вікторіанської епохи.
* За спеціальним призначенням: листи можна класифікувати за спеціальними призначеннями, такими як листи на співбесіду, листи-резюме чи листи до редактора.

Запитання 1: Як класифікувати листи за призначенням?

Відповідь: За призначенням листи поділяються на такі типи:

 • Ділові: Офіційні листи, які використовуються для ділового спілкування, наприклад, комерційні пропозиції, запити на інформацію, листи-відмови.
 • Особисті: Листи між фізичними особами, які містять особисту інформацію, думки, почуття.
 • Адміністративні: Листи, які використовуються для інформування або управління адміністративними питаннями, наприклад, повідомлення про наради, нагадування про дедлайни.
 • Інформаційні: Листи, які надають інформацію або просять її, наприклад, листи клієнтів з технічними запитаннями або запити на підтвердження замовлення.
 • Маркетингові: Листи, які використовуються для просування товарів або послуг, наприклад, інформаційні бюлетені, рекламні матеріали.

Запитання 2: Як класифікувати листи за формою?

Відповідь: За формою листи поділяються на такі типи:

 • Стандартні: Листи, які мають формалізований стиль та структуру, зазвичай використовувані в діловому листуванні.
 • Вільні: Листи, які мають неформальний стиль та гнучку структуру, зазвичай використовувані в особистому спілкуванні.
 • Напівстандартні: Листи, які поєднують елементи стандартних та вільних листів.
 • Електронні листи: Листи, які відправляються і отримуються через електронну пошту.
 • Листівки: Короткие листи, які надсилаються без конверта.

Запитання 3: Як класифікувати листи за адресатом?

Відповідь: За адресатом листи поділяються на такі типи:

 • Зовнішні: Листи, які надсилаються особам або організаціям за межами організації, що їх відправляє.
 • Внутрішні: Листи, що циркулюють всередині організації, наприклад, між відділами або співробітниками.
 • Колективні: Листи, які адресовані групі осіб або організацій.
 • Персональні: Листи, які адресовані конкретній особі.

Запитання 4: Як класифікувати листи за терміновістю?

Відповідь: За терміновістю листи поділяються на такі типи:

 • Дуже термінові: Листи, які потребують негайної відповіді або дії.
 • Термінові: Листи, які потребують відповіді або дії протягом короткого періоду часу (зазвичай до двох днів).
 • Нетермінові: Листи, які можна відповісти або відреагувати на них протягом розумного періоду часу (зазвичай до тижня).

Запитання 5: Як класифікувати листи за конфіденційністю?

Відповідь: За конфіденційністю листи поділяються на такі типи:

 • Конфіденційні: Листи, які містять чутливу або приватну інформацію, яка не повинна розголошуватися.
 • Для службового користування: Листи, які містять інформацію, обмежену для певного кола осіб, але менш конфіденційну.
 • Загальнодоступні: Листи, які можуть вільно розповсюджуватися та переглядатися будь-якою особою.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111