WHY IS LAERTES HAMLET’S FOIL

Відповідь | Нет комментариев

Лаерт — фольга Гамлета

Лаерт є одним із центральних персонажів трагедії Вільяма Шекспіра “Гамлет”. Він служить важливою фольгою, або протилежністю, титульному герою п’єси, Гамлету. Фольга дозволяє письменникам підкреслити риси або характеристики персонажа, зіставляючи їх з іншим персонажем, який має протилежні риси. Роль Лаерта полягає саме в тому, що він є фольга Гамлета, виділяючи відмінності в їхніх особистостях, мотивах і діях.

Фізичні й емоційні відмінності

Лаерт і Гамлет — яскраві протилежності в плані фізичних якостей і емоційного темпераменту. Лаерт зображується як гарний, фізично сильний і спритний. Він є досвідченим фехтувальником, який навчався в Парижі й відомий своїми навичками. На відміну від нього, Гамлет худий, меланхолійний і нерішучий. Він більше схильний до роздумів і вагань, ніж до дій. Ці протилежні фізичні та емоційні характеристики підкреслюють відмінність у їхньому характері.

Контрастні реакції на смерть батька

Гамлет і Лаерт поділяють спільну трагедію — втрату батька. Однак їхні реакції на цю втрату різко відрізняються. Коли Гамлет дізнається про смерть свого батька, він впадає в глибокий розпач і сумніви. Він розглядає різні варіанти помсти, але його нерішучість і філософські роздуми заважають йому діяти. Навпаки, Лаерт дізнається про вбивство свого батька, дядьком Гамлета, Клавдієм, і відразу ж прагне помститися. Його гнів і рішучість контрастують із затримками Гамлета.

Орієнтація на дію проти роздумів

Основна риса, яка відрізняє Лаерта від Гамлета, — це їхнє ставлення до дії. Лаерт — людина дії, яка швидко приходить до рішень і діє на них. Коли йому потрібно захистити честь своєї сестри Офелії, він збирає заколот проти короля. Гамлет, з іншого боку, є людиною роздумів і роздумів. Він глибоко задумується над сенсом помсти, життя і смерті, що ускладнює для нього рішучі дії.

Контрастні відносини з Офелією

Лаерт і Гамлет також відрізняються своїми стосунками з Офелією, сестрою Лаерта і коханою Гамлета. Лаерт дуже захищає Офелію і бажає для неї найкращого. Коли він дізнається про її божевілля і смерть, його скорбота спонукає його до помсти. Гамлет, хоча і закоханий в Офелію, але його нерішучість і філософські роздуми часто змушують його поводитися жорстоко з нею.

Символічний зв’язок

Фольга Лаерта для Гамлета також має символічне значення. Лаерт уособлює традиційні цінності честі, обов’язку і pomsti pomsty. Його швидка дія, готова помститися за смерть батька, контрастує з роздумами Гамлета і нерішучістю. Крім того, загибель Лаерта від руки Гамлета є символічним результатом конфлікту між traditionalism, представленим Лаертом, і новітня думка, представленим Гамлетом.

Лаерт є важливим персонажем, який служить фольгою для Гамлета в трагедії Шекспіра. Їхні протилежні риси, реакції на смерть батьків, орієнтація на дію проти роздумів і стосунки з Офелією підкреслюють відмінності в їхніх особистостях. Через фольга Лаерта Шекспір досліджує теми честі, обов’язку, помсти і конфлікту між traditionalism і новітня думка.

Запитання 1: Хто такий Лертес у "Гамлеті"?

Відповідь: Лертес — принц Данії, син Полонія та брат Офелії. Він близький товариш Гамлета та його довірена особа. Лертес має амбіції та прагне досягти високого становища в суспільстві.

Запитання 2: Що означає, що персонаж є "фольгою" іншому персонажу?

Відповідь: У літературі "фольга" — це персонаж, який контрастує з головним героєм. Фільги виділяють особливі якості головного героя, протиставляючи йому протилежні риси.

Запитання 3: У чому полягає контраст між Гамлетом і Лертесом?

Відповідь: Гамлет — меланхолійний, роздумливий і нерішучий. Навпаки, Лертес — рішучий, амбітний і діє швидше, ніж розмірковує. Гамлет вагається і сумнівається, тоді як Лертес впевнений у собі та активно діє.

Запитання 4: Як Лертес виступає фольгою для Гамлета?

Відповідь: Лертес протиставляє Гамлету швидкі, імпульсивні дії та бажання помститися. Він втілює небезпеки необдуманих вчинків і необачних рішень. Контраст між ними підкреслює відмінність Гамлета як глибокого мислителя та його нездатність до безпосередніх дій.

Запитання 5: Яка роль Лертеса як фольги у розумінні персонажа Гамлета?

Відповідь: Контраст між Гамлетом і Лертесом допомагає читачам глибше зрозуміти складний характер Гамлета. За допомогою Лертеса читачі бачать, як рішучі дії можуть призвести до трагедії. Лертес служить застереженням про небезпеку імпульсивних вчинків і важливість обережного обмірковування.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111