ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОГО ФЕРМЕНТУ Є ЗОЛОТИМ СТАНДАРТОМ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ?

Відповідь | Нет комментариев

Яка відповідь є правильною?

  • фекальна альфа-еластаза-1
  • альфа-амілаза
  • уреаза
  • діастаза

Фермент панкреатичної недостатності

Визначення активності ферментів підшлункової залози є важливим у діагностиці захворювань, що характеризуються їх недостатністю. Оцінка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози дозволяє виявити екзокринну недостатність (ЕПН) і призначити адекватну замісну терапію.

Ферменти підшлункової залози

Підшлункова залоза виробляє низку ферментів, що відіграють важливу роль у травленні. Ці ферменти включають:

* Панкреатична альфа-амілаза
* Ліпаза
* Протеази (трипсин, хімотрипсин, еластаза)
* Нуклеази

Золотий стандарт верифікації ЕПН

Ферментом, визначення якого є золотим стандартом верифікації ЕПН, є фекальна альфа-еластаза-1 (ФАЕ-1). ФАЕ-1 є сериновою протеазою, яка секретується ацинарними клітинами підшлункової залози. Вона відповідає за розщеплення еластичних волокон, які є основним компонентом позаклітинного матриксу сполучної тканини.

У здорових людей концентрація ФАЕ-1 у калі становить більше 200 мкг/г. Однак при ЕПН, внаслідок зниження секреції панкреатичних ферментів, рівень ФАЕ-1 у калі також знижується. Визначення рівня ФАЕ-1 у фекаліях є неінвазивним, точним і відтворюваним методом оцінки зовнішньосекреторної функції підшлункової залози.

Альтернативні маркери ЕПН

Інші ферменти підшлункової залози можуть також використовуватися для оцінки ЕПН, але їх надійність вважається меншою порівняно з ФАЕ-1. До них відносяться:

* Альфа-амілаза: Визначається в сироватці крові або сечі. Хоча її рівень може знижуватися при ЕПН, вона не є специфічною для підшлункової залози і може підвищуватися при інших захворюваннях, що порушують функцію нирок або слинних залоз.
* Ліпаза: Визначається в сироватці крові. Вона є більш специфічною для підшлункової залози, ніж альфа-амілаза, але її рівень також може підвищуватися при інших захворюваннях, таких як панкреатит або холецистит.
* Уреаза: Визначається в сечі. Вона не є ферментом підшлункової залози, але її рівень може знижуватися при ЕПН, оскільки її секреція стимулюється панкреатичним гормоном секретином.
* Діастаза: Визначається в сироватці крові або сечі. Це застарілий маркер ЕПН, який має низьку чутливість і специфічність.

Висновок

На підставі доступних даних, визначення рівня фекальної альфа-еластази-1 є найбільш точним і надійним методом верифікації зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. Інші ферменти, такі як альфа-амілаза, ліпаза, уреаза і діастаза, можуть бути використані для додаткової оцінки, але їх надійність є нижчою, ніж у ФАЕ-1.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111