ВІДКОЛИ ІСНУЄ УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ШКОЛА

Відповідь | Нет комментариев

Українська перекладацька школа: від витоків до сьогодення

Історія української перекладацької школи починається з давніх часів, коли українською мовою перекладалися релігійні та літературні тексти. Перші переклади релігійних текстів з’явилися ще в Київській Русі у X-XI століттях. Це були переклади Святого Письма, а також житій святих та інших церковних текстів. Вони виконувались церковнослов’янською мовою, яка була літературною мовою Київської Русі.

У період пізнього Середньовіччя з’являються перші переклади світських текстів. Перекладаються історичні хроніки, подорожі, твори античних авторів. Із поширенням гуманістичних ідей у XVI-XVII століттях зростає інтерес до перекладів античної літератури. Перекладаються твори Платона, Аристотеля, Гомера, Овідія. У цей період формуються основи української перекладацької школи, яка спирається на традиції візантійської та західноєвропейської перекладацьких шкіл.

У XVII-XVIII століттях в Україні продовжують активно розвиватися переклади. З’являються переклади філософських, наукових та художніх текстів. У цей період помітно зростає роль української мови в культурному та літературному житті країни. Українською мовою перекладаються твори Вольтера, Руссо, Дідро, Шекспіра, Байрона. Особливо важливу роль у розвитку української перекладацької школи цього періоду відіграє Іван Котляревський, який здійснив новаторський переклад “Енеїди” Вергілія народною українською мовою.

У XIX столітті українська перекладацька школа набуває нового розвитку. З’являються переклади творів світової класичної літератури, філософії та історії. У цей період в Україні працювали видатні перекладачі, такі як Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Кузьма Романович, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко.

У XX столітті українська перекладацька школа продовжує свій розвиток. Перекладаються твори найрізноманітніших жанрів: проза, поезія, драма, наукова та технічна література. У цей період в Україні працювали такі видатні перекладачі, як Микола Зеров, Олена Теліга, Леонід Первомайський, Максим Рильський, Василь Стус, Дмитро Павличко.

У період незалежності України українська перекладацька школа продовжує активно розвиватися. Відбувається розширення діапазону перекладів, з’являються переклади творів сучасної світової літератури, наукової та технічної думки. Україні працюють перекладачі, які мають світове визнання: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Остап Сливинський, Андрій Любка.

Українська перекладацька школа має багату історію та традиції. Українські перекладачі внесли значний внесок у розвиток української культури та літератури. Їх переклади дозволили українцям ознайомитися із творами світової класики та сучасного мистецтва, сприяли обміну культурними цінностями між народами.

Запитання 1:

Відколи існує українська перекладацька школа?

Відповідь:

Витоки української перекладацької школи сягають часів Київської Русі, коли перекладались релігійні тексти з грецької на церковнослов'янську та давньоукраїнську мови. Систематична перекладацька діяльність набула значного розвитку в період Гетьманщини (XVII-XVIII ст.), коли з'явилися переклади творів із польської, латинської, французької та інших європейських мов.

Запитання 2:

Хто вважається основоположником української перекладацької школи?

Відповідь:

Визначними представниками раннього етапу української перекладацької школи були:

 • Юрій Дрогобич (XV-XVI ст.)
 • Іван Вишенський (XVI-XVII ст.)
 • Мелетій Смотрицький (XVI-XVII ст.)
 • Пантелеймон Куліш (XIX ст.)
 • Микола Хвильовий (XX ст.)

Запитання 3:

Які основні принципи української перекладацької школи?

Відповідь:

Українська перекладацька школа відрізняється такими основними принципами:

 • Середньоєвропейська орієнтація, що виявляється у перекладах переважно з західноєвропейських мов.
 • Прагнення до максимальної адекватності перекладу оригіналу.
 • Збереження національної своєрідності української мови та культури.
 • Перекладацька майстерність і творчий підхід до процесу перекладу.

Запитання 4:

Які фактори впливали на розвиток української перекладацької школи?

Відповідь:

Розвиток української перекладацької школи перебував під впливом таких факторів:

 • Розвиток української літератури та культури.
 • Політичні події та рухи, зокрема національно-визвольний рух.
 • Взаємодія з іншими європейськими перекладацькими школами.
 • Прогрес у методології перекладу.

Запитання 5:

Яке сучасне значення української перекладацької школи?

Відповідь:

Українська перекладацька школа відіграє важливу роль у сучасному українському суспільстві, оскільки:

 • Забезпечує доступ українців до світової літератури та науки.
 • Сприяє збереженню та розвитку української мови та культури.
 • Створює міст між українською та іншими культурами.
 • Підтримує професійний розвиток перекладачів.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111