В ЯКИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ ВІДОБРАЖЕНО РЕГУЛЯЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Відповідь | Нет комментариев

Регулювання діяльності психологів в Україні

Професійна діяльність психологів в Україні урегульована низкою нормативно-правових актів. Основним документом, що визначає правові та організаційні засади роботи психологів, є:

* Закон України “Про психологічну допомогу” № 2861-VIII від 28.06.2018 р.

Цей закон запроваджує загальні положення щодо регулювання діяльності психологів, встановлює їхні права та обов’язки, визначає порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації психологів.

Крім того, діяльність психологів регулюється такими нормативно-правовими актами:

* Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2003 р. № 1175 “Про затвердження Положення про психологічну службу в системі освіти України”

Постанова встановлює порядок організації та функціонування психологічних служб у закладах освіти.

* Наказ Міністерства освіти та науки України від 15.06.2013 р. № 692 “Про затвердження Інструктивно-методичних рекомендацій з психологічної служби в системі освіти України”

Наказ містить детальні інструкції щодо діяльності психологічних служб у закладах освіти, визначає їхні основні завдання, функції та методи роботи.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2005 р. № 163 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”

Постанова встановлює ліцензійні умови для провадження господарської діяльності з медичної практики, включаючи психологічну допомогу.

* Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.10.2002 р. № 393 “Про організацію надання психологічної допомоги населенню України”

Наказ регламентує порядок надання психологічної допомоги населенню України закладами охорони здоров’я.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2018 р. № 425 “Про встановлення вимог до навчальних програм, за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних психологів”

Постанова визначає вимоги до навчальних програм для підготовки медичних психологів.

Ці нормативно-правові акти встановлюють правові та організаційні засади професійної діяльності психологів в Україні, регулюють їхню підготовку, ліцензування та порядок надання психологічної допомоги.

Запитання 1:

Який нормативно-правовий документ вперше регламентував діяльність психолога в Україні?

Відповідь:

Закон України "Про психологічну допомогу" від 10 грудня 2019 року № 1289-IX є першим нормативно-правовим документом, який конкретно регулює діяльність психолога в Україні. Він встановлює правові основи психологічної допомоги та визначає статус психолога як фахівця, який надає психологічну допомогу населенню.

Запитання 2:

У якому нормативному акті визначено кваліфікаційні вимоги до психологів?

Відповідь:

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 квітня 2020 року № 1046 "Про затвердження Кваліфікаційних характеристик професій "Психолог" та "Практичний психолог" наводить кваліфікаційні вимоги до психологів, які займаються психологічною діяльністю в галузі охорони здоров'я.

Запитання 3:

Який документ установлює порядок ліцензування діяльності психологів?

Відповідь:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2021 року № 193 "Про внесення змін у Положення про ліцензування господарської діяльності у сфері медичної практики" встановлює порядок ліцензування діяльності закладів охорони здоров'я, які надають психологічну допомогу, а також визначає перелік документів, необхідних для отримання ліцензії.

Запитання 4:

Якими правовими нормами врегульовано питання етичного кодексу психологів?

Відповідь:

У статті 11 Закону України "Про психологічну допомогу" зазначається, що психологічна діяльність здійснюється відповідно до етичного кодексу психолога, положення якого затверджуються Всеукраїнською асоціацією психологів. Кодекс встановлює основні етичні принципи, якими повинні керуватися психологи у своїй професійній діяльності.

Запитання 5:

Чи передбачена кримінальна відповідальність за незаконне здійснення психологічної діяльності?

Відповідь:

За незаконне здійснення медичної практики, до якої належить і надання психологічної допомоги, статтею 196 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі на строк до трьох років.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111