СЛОВА ДЕ ЗВУКІВ БІЛЬШЕ ЧИМ БУКВ

Відповідь | Нет комментариев

Слова, де звуків більше, ніж букв

У фонетиці та лінгвістиці існує явище, коли у слові кількість звуків перевищує кількість букв. Такі слова називаються словами з диференціацією голосних або словами з додатковими звуками.

Це відбувається через особливості української фонетичної системи, зокрема, через наявність складотворчих приголосних та звуків, що передаються двома й більше буквами.

Найпоширенішим випадком є слова, де збігаються два приголосних звуки, а позначаються вони однією буквою. Наприклад, у слові “будка” є два приголосних звуки [б] і [д], хоча написано лише дві букви “б” і “д”.

Інший випадок – це слова, де одна буква передає два звуки. Наприклад, у слові “яблуко” буква “я” передає два звуки – [й] і [а].

Крім того, у словах можуть бути звуки, що не позначаються буквами. Наприклад, звук [й] у словах “його” та “їх”.

Усі ці особливості української фонетичної системи призводять до того, що у багатьох словах кількість звуків перевищує кількість букв.

Приклади слів

Наступні слова є прикладами слів, де кількість звуків перевищує кількість букв:

* будка
* галка
* дзвінок
* їжа
* його
* льон
* майка
* яблуко

Винятки

Існують винятки, коли кількість букв у слові перевищує кількість звуків. Наприклад, у слові “вівця” є 6 букв, але лише 4 звуки, оскільки буква “в” у цьому слові не вимовляється.

Значення явища

Явище слів з диференціацією голосних має важливе значення в фонетиці та лінгвістиці. Це допомагає зрозуміти, як вимовляються слова в певній мові та як звуки взаємодіють один з одним. Крім того, це може бути корисним для вивчення звукової структури мови та для створення словників та навчальних матеріалів.

Запитання 1: Які слова містять більше звуків, ніж букв?

Відповідь: Слова, де є пом'якшені приголосні звуки, які позначаються м'яким знаком. Наприклад:

 • "Люблю" (4 літери, 5 звуків: [л' у б л' у])
 • "Дощ" (4 літери, 5 звуків: [д о щ])
 • "Сміх" (4 літери, 5 звуків: [с' м' і х])

Запитання 2: Чому у словах з пом'якшеними приголосними звуків більше, ніж букв?

Відповідь: М'який знак не позначає окремого звука, а лише пом'якшує попередній приголосний звук. Під час вимови пом'якшення виявляється як додатковий короткий звук [й], який транскрибується апострофом (').

Запитання 3: Чи є ще випадки, крім пом'якшення приголосних, коли звуків більше, ніж букв?

Відповідь: Так, є ще один випадок: слова з буквосполученнями "ьо", "йі", які позначають два звуки:

 • "Йолка" (5 літер, 6 звуків: [й о л к а])
 • "Гайка" (5 літер, 6 звуків: [г а й к а])

Запитання 4: Чи є слова, в яких звуків менше, ніж букв?

Відповідь: Так, є слова, де є невимовні приголосні:

 • "Чудесний" (7 літер, 6 звуків: [чуд е с н и й])
 • "Святковий" (8 літер, 7 звуків: [с в я т к о в и й])

Запитання 5: Як визначити кількість звуків у слові?

Відповідь: Щоб визначити кількість звуків у слові, необхідно виконати звуко-буквений аналіз:

 1. Вимовити слово вголос.
 2. Розбити його на окремі звуки.
 3. Записати транскрипцію слова, використовуючи квадратні дужки.
 4. Підрахувати кількість записаних звуків.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111