ЩО ЗНАЧИТЬ УНОРМОВАНИЙ?

Відповідь | Нет комментариев

Унормований

Поняття “унормований” має кілька значень в залежності від контексту.

Стандартний або Регульований

У технічних і наукових сферах слово “унормований” часто використовують для позначення того, що щось відповідає встановленим стандартам або нормам. Це може застосовуватися до таких речей, як:

* Розміри та допуски на деталі машин
* Склад і властивості матеріалів
* Параметри виробничих процесів
* Методи вимірювань і контролю

У цьому контексті “унормований” означає, що щось відповідає певним специфікаціям або вимогам, викладеним у відповідних стандартах або нормативних документах.

Регламентований

У сфері права та управління “унормований” означає, що щось регулюється законом, постановами або іншими правовими актами. Прикладами унормованих об’єктів є:

* Трудові відносини
* Охорона навколишнього середовища
* Фінансова діяльність
* Діяльність державних органів

У цьому контексті “унормований” вказує на те, що існує юридична база, яка встановлює правила та обмеження щодо певної діяльності чи сфери.

Приведений до Спільної Міри

У статистиці та економіці “унормований” означає, що значення різних змінних приведено до спільної основи або масштабу для порівняння або аналізу. Наприклад:

* Унормовані показники економічного зростання
* Унормовані індекси цін
* Унормовані коефіцієнти продуктивності

Таке унормування допомагає виключити вплив відмінностей у масштабах або одиницях виміру і дозволяє порівнювати дані, зібрані в різний час або з різних джерел.

Нейтралізований

У соціальних науках та психології “унормований” може означати “нейтралізований” або “скоригований” для усунення систематичних відмінностей або ефектів. Наприклад:

* Унормовані за статтю дані опитування
* Унормовані за соціально-економічним статусом показники здоров’я
* Унормовані за ефектом плацебо результати експериментів

У цьому контексті “унормований” вказує на те, що було вжито заходів для усунення впливу сторонніх факторів, які можуть спотворити результати дослідження або аналізу.

Закріплений Лінгвістичними Нормами

У мовознавстві “унормований” відноситься до мови, яка відповідає встановленим граматичним, лексичним та орфографічним нормам. Такі норми зазвичай встановлюються національними мовними органами або академічними інституціями і служать для стандартизації та забезпечення послідовності в мовному вжитку.

У нормованій мові:

* Використовується правильна граматика та пунктуація
* Слідування усталеним орфографічним правилам
* Вживається належна лексика та фразеологія
* Застосовуються прийняті морфологічні та синтаксичні норми

“Унормований” у цьому сенсі протиставляється діалектам, сленгові або нестандартному мовленню, які можуть відхилятися від прийнятих лінгвістичних норм.

Запитання та відповіді про "що значить унормований?"

Q1: Що таке унормований показник?

Відповідь: Унормований показник — це показник, який виражений у відсотковому значенні до норми або середнього значення. Він дозволяє порівнювати різні значення, усуваючи вплив різних одиниць виміру та масштабів.

Q2: Які переваги використання унормованих показників?

Відповідь: Унормований показник має такі переваги:

 • Дозволяє легко порівнювати різні значення, виражені в різних одиницях виміру.
 • Виділяє відхилення від норми або середнього значення.
 • Допомагає визначити тенденції та закономірності в даних.
 • Робить дані більш зрозумілими та доступними для розуміння.

Q3: Як розрахувати унормований показник?

Відповідь: Унормований показник розраховується за формулою:

Унормований показник = (Фактичне значення / Норма або середнє значення) * 100%

Наприклад, якщо фактичне значення становило 50, а норма — 100, унормований показник буде:

Унормований показник = (50 / 100) * 100% = 50%

Q4: Де використовуються унормовані показники?

Відповідь: Унормовані показники використовуються в широкому спектрі галузей, включаючи:

 • Статистику та дослідження
 • Медицину та охорону здоров'я
 • Освіту та психологію
 • Економіку та фінанси
 • Екологію та захист навколишнього середовища

Q5: Які обмеження використання унормованих показників?

Відповідь: Унормовані показники мають деякі обмеження:

 • Вони не дають інформації про абсолютні значення.
 • Можуть бути чутливими до крайніх значень.
 • Потрібна наявність надійної інформації про норму або середнє значення.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111