ЩО ЗНАЧИТЬ ПОЗІРНИЙ?

Відповідь | Нет комментариев

Значення слова “позірний”

У сучасній українській мові слово “позірний” є синонімом слів “уявний”, “ненастоящий”, “несправжній”.

Словотвір

Слово “позірний” походить від старослов’янського кореня “зıръ”, що в перекладі означає “зору”.

Семантика

У сучасному розумінні поняття “позірного” охоплює широкий спектр значень:

* Філософське значення:

Позірним називають усе, що розходяться з істинною сутністю речей і явищ. Протиставляється поняттю “сутність” або “дійсне”.

* Психологічне значення:

Позірне сприйняття – це сприйняття, яке не відповідає об’єктивній реальності, а є результатом помилок, ілюзій або упереджень.

* Етичне значення:

Позірність – це спроба створити ілюзію чогось, що не відповідає дійсності. Позірний може бути як у поведінці людини (лицемірство), так і в її словах (брехня).

* Художньо-літературне значення:

Позірність часто використовується як художній прийом, наприклад, для створення психологічних портретів, відображення внутрішнього світу персонажів та їх відносин зі світом.

Вплив на розуміння навколишнього світу

Позірність відіграє важливу роль у формуванні нашого ставлення до світу. Вона здатна вводити нас в оману, впливати на наші рішення та дії. Розуміння позірного допомагає нам критично аналізувати інформацію, розрізняти правду і неправду, робити виважені висновки.

Приклади вживання

Слово “позірний” широко використовується в різних сферах життя:

* У повсякденному спілкуванні: “Позірна ввічливість”, “Позірний успіх”.
* У літературі: “Позірне щастя”, “Позірні почуття”.
* У філософії: “Позірність буття”, “Позірність свідомості”.
* У психології: “Позірне сприйняття”, “Позірна самооцінка”.
* У релігії: “Позірне благочестя”, “Позірне смирення”.

Здатність розпізнавати та аналізувати позірне є важливою навичкою, яка дозволяє нам орієнтуватися у світі, будувати конструктивні відносини та приймати обґрунтовані рішення.

Запитання 1:

Що означає слово "позірний"?

Відповідь:

"Позірний" означає щось неправдиве, уявне або штучне. Це щось, що здається справжнім, але насправді таким не є.

Запитання 2:

Як можна зрозуміти, що людина позірна?

Відповідь:

 • Вони часто говорять про речі, про які не мають глибокого розуміння.
 • Вони надмірно впевнені у своїх здібностях і знаннях.
 • Вони намагаються створити враження про себе, яке не відповідає дійсності.
 • Вони часто змінюють свою думку або поведінку залежно від того, хто їх оточує.
 • У їхніх діях і словах часто немає послідовності або щирості.

Запитання 3:

Чому люди бувають позірними?

Відповідь:

 • Невпевненість у собі або комплекси.
 • Бажання справити враження на інших.
 • Прагнення до схвалення та визнання.
 • Негативний образ себе.
 • Вплив соціальних медіа та суспільних очікувань.

Запитання 4:

Які наслідки може мати позірність?

Відповідь:

 • Порушення довіри та стосунків.
 • Роздратування та розчарування в інших.
 • Створення неправдивих очікувань.
 • Підрив власної репутації та авторитету.
 • Затримка особистісного зростання та самопізнання.

Запитання 5:

Як можна подолати позірність?

Відповідь:

 • Розвивати самосвідомість і приймати себе таким, яким ти є.
 • Зосереджуватися на особистому зростанні та розвитку.
 • Бути чесним і відкритим з іншими.
 • Уникати порівняння себе з іншими.
 • Оточувати себе людьми, які приймають і цінують справжнього тебе.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111