ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ?

Відповідь | Нет комментариев

Що значить бути громадянином України

Громадянство України — стійкий правовий зв’язок особи з Україною, який виражається у взаємних правах, обов’язках і відповідальності. Громадянин України — особа, яка належить до українського народу, має невід’ємне право на громадянство України, користується її захистом і несе перед нею обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Права громадян України

Конституція України закріплює широкий спектр прав і свобод для громадян України, зокрема:

* Право на життя, свободу і особисту недоторканність
* Право на справедливий суд
* Право на свободу слова, думки і переконань
* Право на освіту і медичне обслуговування
* Право на працю і соціальне забезпечення
* Право брати участь у політичному житті країни

Обов’язки громадян України

Разом з правами громадяни України також мають обов’язки перед державою, передбачені Конституцією та законами України. Основними обов’язками громадян є:

* Дотримуватися Конституції та законів України
* Захищати Батьківщину
* Сплачувати податки та збори
* Брати участь у виборах та референдумах
* Поважати права і свободи інших громадян

Способи набуття громадянства України

* За народженням: дитина, народжена від громадян України або на території України, автоматично набуває громадянства України.
* За походженням: особа, в одного з батьків якої є громадянство України, набуває громадянства України за заявою.
* За територіальним походженням: особа, яка постійно проживала на території України та не має громадянства іншої держави, може набути громадянства України за рішенням Президента України.
* За усиновленням: особа, яку усиновили громадяни України, набуває громадянства України.
* За шлюбом: іноземець, який перебуває у шлюбі з громадянином України не менше двох років, може набути громадянства України.
* За натуралізацією: іноземець, який прожив в Україні не менше п’яти років і дотримувався законів України, може набути громадянства України за рішенням Президента України.

Припинення громадянства України

* За власним бажанням: громадянин України може вийти з громадянства України за своєю заявою.
* За наявності іншого громадянства: громадянин України, який набув громадянство іншої держави, втрачає громадянство України.
* За порушення Конституції та законів України: Президент України може позбавити громадянства України особу, яка вчинила тяжкий злочин проти держави.
* За невиконання військового обов’язку: особа, яка ухиляється від військової служби, може бути позбавлена громадянства України.

Громадянство України є важливим правовим статусом, який наділяє громадян широким спектром прав і свобод, а також передбачає їхні обов’язки перед державою. Знання та дотримання цих прав та обов’язків є невід’ємною частиною усвідомленого громадянства в Україні.

Запитання та відповіді про громадянство України

1. Хто такий громадянин України?

Громадянин України — це особа, яка перебуває у правовому зв'язку з державою Україна, має її громадянство та користується усіма правами та обов'язками, передбаченими Конституцією та законами України.

2. Як можна набути громадянство України?

Набути громадянство України можна через:

 • народження від громадян України;
 • усиновлення громадянами України;
 • прийняття до громадянства за клопотанням;
 • відновлення громадянства.

3. Які права мають громадяни України?

Конституція України гарантує громадянам численні права, зокрема:

 • Право на життя і здоров'я;
 • Право на свободу слова, думки та віросповідання;
 • Право на освіту та медичне обслуговування;
 • Право обирати та бути обраним до органів державної влади;
 • Право на працю та гідне життя;
 • Право на захист і безпеку.

4. Які обов'язки мають громадяни України?

Тим, хто має виключно громадянство України, обумовлені Конституцією та законами такі обов'язки:

 • Дотримуватися Конституції та законів України;
 • Захищати Батьківщину від ворогів;
 • Платити податки та збори;
 • Отримувати рідну мову;
 • Поважати державні символи;
 • Шанувати історичне та культурне надбання України.

5. Що означає бути відповідальним громадянином України?

Бути відповідальним громадянином України означає виконувати свої обов'язки, дотримуватися законів, брати активну участь у громадському житті та сприяти процвітанню країни. Активні громадяни беруть участь у виборах, допомагають нужденним, захищають навколишнє середовище та сприяють розвитку своєї громади.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111