ЩО ЗНАЧИТЬ БЕЗАФІКСНИЙ СПОСІБ?

Відповідь | Нет комментариев

Безафіксний спосіб

У лінгвістиці безафіксний спосіб (також відомий як основотворчий спосіб) — один із способів словотворення, при якому нове слово утворюється зі основи без додавання афікса (суфікса, префікса, інфікса чи постфікса). Іншими словами, це спосіб формування нових слів без зміни їх морфемного складу.

Безафіксний спосіб словотворення є одним із найдавніших і найпродуктивніших у мові. Він використовується для утворення різноманітних частин мови, зокрема іменників, дієслів, прикметників та прислівників.

Утворення похідних іменників способом безафіксації відбувається шляхом переходу слова з однієї частини мови в іншу. Наприклад, від дієслова “бігти” утворюється іменник “біг”, від прикметника “білий” — “біл”, від числівника “три” — “трійка”.

Досить часто таким способом утворюються різні назви тварин, рослин, конкретних предметів і абстрактних понять. Наприклад, “вовк”, “сосна”, “стіл”, “радість”, “смуток”.

Утворення нових дієслів безафіксним способом відбувається, як правило, від іменників і прикметників. Наприклад, від іменника “ліс” утворюється дієслово “лісити”, від прикметника “гарний” — “гарніти”. Іноді способом безафіксації утворюються дієслова з первісним значенням дії. Наприклад, “ходити”, “стояти”, “сидіти”.

За допомогою безафіксного способу утворюються також і прикметники. Наприклад, від іменника “море” — “морський”, від займенника “мій” — “мій”.

Утворення прислівників безафіксним способом відбувається від іменників або дієслів. Наприклад, від іменника “рання година” — “зрання”, від дієслова “стояти” — “стоячи”.

Безафіксний спосіб словотворення має ряд переваг перед іншими способами. По-перше, він є простим і продуктивним, що дозволяє швидко і легко створювати нові слова. По-друге, він не змінює семантики слова, а лише розширює його словотвірні можливості. По-третє, цей спосіб сприяє уніфікації словотвірної системи мови, роблячи її більш зрозумілою і легкою для вивчення.

Безафіксний спосіб широко використовується в різних мовах світу та є одним з основних механізмів поповнення словникового складу мови.

Запитання 1: Що таке безафіксний спосіб творення слів?

Відповідь: Безафіксний спосіб творення слів – це спосіб утворення нових слів за допомогою переходу слова з однієї частини мови в іншу без використання афіксів (префіксів, суфіксів, закінчень). Наприклад, іменник "ліс" можна використати як дієслово "лісити".

Запитання 2: У яких випадках використовується безафіксний спосіб?

Відповідь: Безафіксний спосіб найчастіше використовується при переході:

 • Іменників у дієслова: "протест" – "протестувати"
 • Дієслів у іменники: "умитись" – "умивання"
 • Прикметників у іменники: "зелений" – "зелень"
 • Числові у іменники: "десять" – "десятка"

Запитання 3: Які особливості написання слів, утворених безафіксним способом?

Відповідь: Слова, утворені безафіксним способом, зберігають написання вихідної частини мови:

 • Іменники, що перейшли в дієслова, зберігають відмінкові закінчення: "сходи" – "підійти зі сходами"
 • Дієслова, що перейшли в іменники, зберігають особові закінчення: "думав" – "дума"
 • Прикметники, що перейшли в іменники, зберігають суфікси, що виражають якість: "білий" – "білизна"

Запитання 4: Які переваги безафіксного способу творення слів?

Відповідь: Безафіксний спосіб творення слів має низку переваг:

 • Збагачує словниковий склад мови без використання нових морфем
 • Дозволяє використовувати слова в різних функціях за потреби контексту
 • Надає мові гнучкості та виразності

Запитання 5: Наведіть приклади використання безафіксного способу в художній літературі.

Відповідь: У художній літературі безафіксний спосіб часто використовується письменниками для створення образного вираження:

 • "Тихо плеще чиста вода" (І. Франко)
 • "Шелестять в діброві липи" (Т. Шевченко)
 • "Дівчина побігла" (В. Короленко)

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111