ЩО ТАКЕ ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Відповідь | Нет комментариев

Просте ускладнене речення

Просте речення ускладнюється додаванням другорядних членів: означень, додатків, обставин, що відповідають на різні питання і розширюють зміст речення.

Ускладнене речення зберігає структурну основу простого речення, має одного головного члена, але містить у своєму складі додаткові члени речення, які вторинні щодо головних членів речення: підмета, присудка, обставини, додатка чи означення. Ускладнюючі члени речення приєднуються сполучними словами.

Речення з однорідними членами

Це речення, в яких однотипні члени речення пов'язані між собою сурядним зв'язком за допомогою сполучників і, а, але, або, чи. Наприклад:

 • "Він стукав у двері і вікна, але ніхто не відповідав."
 • "Я люблю читати книги та слухати музику."
 • "Під вікном розквітли троянди, півонії та жоржини."

Речення з відокремленими членами

У цих реченнях другорядні члени речення за допомогою інтонації та розділових знаків виділені з основної частини речення. Відокремлюються поширені обставини, означення та додатки за наявності уточнювальних слів та дееприслівникових, дієприкметникових зворотів. Наприклад:

 • "Стомлений від дороги, я ліг спати." (відокремлена обставина)
 • "Насипаючи зерно, діти радісно сміялися." (відокремлений дієприслівниковий зворот)
 • "Шум моря, приємний і заспокійливий, допоміг їй забути про все." (відокремлене означення)

Речення зі звертаннями

Це речення, в яких є слова або сполучення слів, що називають особу, до якої звернена мова. Звертання, як правило, стоять на початку речення, виділяються комами. Наприклад:

 • "Хлопче, ти забув свою сумку."
 • "Дорога мамо, я дуже скучила за тобою."
 • "Друзі, годі сперечатися!"

Речення з вставними словами

Вставні слова виражають ставлення мовця до висловлювання, джерело повідомлення, оцінку достовірності тощо. Вставні слова, як правило, не пов'язані з реченням синтаксично та виділяються комами. Наприклад:

 • "На жаль, погода сьогодні не дозволяє нам вийти на прогулянку."
 • "Кажуть, що завтра буде дощ."
 • "Безперечно, ця книга гідна уваги."

Речення з порівняльними зворотами

Порівняльний зворот вказує на схожість або відмінність предметів і явищ. Порівняльний зворот може приєднуватися сполучниками як, наче, ніж, ніби та ін. Наприклад:

 • "Її очі сяяли, як зірки."
 • "Він біг швидше, ніж будь-хто інший."
 • "Життя — це як книга, яка щодня пишеться заново."

Речення з уточнюючими членами

Уточнюючі члени речення конкретизують або доповнюють попередній член речення. Уточнення зазвичай стоїть після уточнюваного слова і відокремлюється тире. Наприклад:

 • "На курси прийшли студенти — майбутні лікарі."
 • "Ми живемо в невеликому місті — в Івано-Франківську."
 • "Її волосся було темного кольору — каштанового."

Запитання 1: Що таке просте ускладнене речення?

Відповідь: Просте ускладнене речення – це структура повідомлення, яка складається з однієї граматичної основи, але містить у своєму складі один або декілька другорядних членів речення, які виражають другорядні відношення між словами та виконують функцію розширення інформативного поля речення.

Запитання 2: Які види ускладнення бувають у простих реченнях?

Відповідь: Прості речення можна ускладнити за допомогою:

 • Однорідних членів;
 • Звертань;
 • Вставних слів, словосполучень;
 • Пояснень, уточнень;
 • Приєднувальних конструкцій.

Запитання 3: Які види другорядних членів речення найчастіше використовуються для ускладнення простих речень?

Відповідь: Найчастіше для ускладнення простих речень використовуються такі види другорядних членів речення:

 • Означення;
 • Додатки;
 • Обставини;
 • Вставні слова, словосполучення та речення.

Запитання 4: Які пунктуаційні знаки можуть використовуватися в ускладнених простих реченнях?

Відповідь: В ускладнених простих реченнях можуть використовуватися такі пунтуаційні знаки, як:

 • Коми;
 • Тире;
 • Двокрапка;
 • Лапки;
 • Розділові знаки в кінці речення (крапка, знак питання, знак оклику).

Запитання 5: Чим відрізняється просте ускладнене речення від складного речення?

Відповідь: Просте ускладнене речення відрізняється від складного тим, що:

 • Має лише одну граматичну основу;
 • Не містить підрядних частин;
 • Виражає простіші логічні відношення між компонентами висловлювання.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111