ЩО ТАКЕ ПЛАТНИК ПДВ

Відповідь | Нет комментариев

Платник податку на додану вартість

Платник податку на додану вартість (ПДВ) — це особа, зобов’язана нараховувати та сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) до бюджету відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Критерії визнання платником ПДВ

Згідно з Податковим кодексом України, обов’язкова реєстрація платником ПДВ застосовується до суб’єктів господарювання, якщо обсяг їх оподатковуваних поставок товарів та послуг за останні 12 календарних місяців перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ). Реєстрація проводиться на підставі поданої заяви до контролюючого органу за місцезнаходженням такого суб’єкта господарювання.

Крім того, платниками ПДВ можуть бути:

* Особи, які імпортують товари на митну територію України
* Представництва нерезидентів
* Особи, які здійснюють операції з постачання підакцизних товарів
* Особи, які отримують послуги від нерезидентів, місце поставки яких розташоване на території України
* Особи, які здійснюють постачання товарів або послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, за операціями, за якими платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання згідно зі статтею 198 Податкового кодексу України

Права та обов’язки платників ПДВ

Платники ПДВ мають такі права:

* Отримувати податковий кредит у розмірі суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних або митних деклараціях
* Здійснювати розрахунки з бюджетом у вигляді податкових зобов’язань за результатами кожного податкового періоду, який становить календарний місяць
* Вести окремий облік показників податкової звітності з ПДВ
* Оскаржувати в установленому порядку рішення контролюючих органів з питань оподаткування

Платники ПДВ мають такі обов’язки:

* Нараховувати податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу України
* Подавати органам ДПС декларацію з ПДВ
* Дотримуватися порядку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
* Зберігати первинні документи, що підтверджують здійснення операцій, на підставі яких складені податкові накладні, та розрахунки коригування до них, протягом 1095 днів з дати їх складання
* Вести облік товарів/послуг і здійснювати розрахунки в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Відповідальність платників ПДВ

У разі порушення платником ПДВ вимог Податкового кодексу України до нього застосовуються фінансові санкції у вигляді:

* Штрафів
* Пені
* Штрафних санкцій за реалізацію пального та спирту етилового без сплати акцизного податку

Повернення ПДВ з бюджету

Платники ПДВ мають право на повернення з бюджету сум ПДВ у випадках, передбачених Податковим кодексом України. Повернення ПДВ здійснюється на підставі поданої платником заяви до органу ДПС.

Зокрема, платники мають право на відшкодування з бюджету сум ПДВ у разі:

* Від’ємного значення податкового рахунку за операціями з постачання товарів та послуг
* Отримання пального з нафти або газу природного власного видобутку при його подальшому використанні в Україні на власні потреби
* Отримання пального з нафти або газу природного власного видобутку при його подальшому використанні для виробництва та/або реалізації на території України інших видів пального, або як компонента для їх виробництва
* Від’ємного значення різниці між сумою ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими за ставкою 0%, та загальною сумою сум податку за операціями з придбання товарів/послуг, а також послуг з міжнародних перевезень пасажирів та багажу

Реєстрація та зняття з обліку платників ПДВ

Реєстрація та зняття з обліку платників ПДВ здійснюється контролюючими органами за місцезнаходженням такого платника.

Реєстрація проводиться на підставі заяви, поданої платником, а зняття з обліку — на підставі заяви платника або в разі ліквідації такого платника як юридичної особи, припинення діяльності платника як фізичної особи — підприємця або прирівняної до неї особи, визнання платника банкрутом.

Відмова від реєстрації платником ПДВ

Суб’єкт господарювання має право відмовитися від реєстрації платником ПДВ за умови подання заяви до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації до настання граничного терміну такої реєстрації. Відмова здійснюється в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Особливості оподаткування ПДВ

Оподаткування ПДВ має певні особливості, які відрізняють його від інших видів податків:

* ПДВ — це непрямий податок, який сплачується кінцевим споживачем товарів або послуг
* ПДВ є податком на додану вартість, тобто оподатковується різниця між вартістю реалізованих і придбаних товарів (послуг)
* ПДВ має розгалужену систему винятків та звільнень, яка дозволяє знизити податкове навантаження на певні категорії платників
* ПДВ є основним податковим доходом державного бюджету України

Запитання 1: Що таке платник ПДВ?

Відповідь:

Платник податку на додану вартість (ПДВ) — це особа, юридична або фізична, яка відповідно до законодавства України зобов'язана нараховувати та сплачувати ПДВ. Це стосується підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб-підприємців (ФОП), які здійснюють оподатковувані операції з постачання товарів та послуг на території України.

Запитання 2: Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ?

Відповідь:

Оподаткуванню ПДВ підлягають такі операції:

 • Постачання товарів та послуг на митній території України (за винятком звільнених операцій);
 • Імпорт товарів в Україну;
 • Вивезення товарів за межі України з метою їх постачання за кордон;
 • Операції з продажу, обміну або дарування товарів за готівку, платіжними картками, платіжними чеками або за електронними платіжними засобами;
 • Винагорода, отримана самозайнятою особою від надання послуг;
 • Операції, що стосуються нерухомого майна (продаж, купівля, дарування).

Запитання 3: Яка сума доходу є пороговою для реєстрації платником ПДВ?

Відповідь:

З 1 січня 2023 року порогова сума доходу, що зобов'язує реєструватися платником ПДВ, становить 1 000 000 грн за попередні 12 календарних місяців. Якщо дохід підприємства чи ФОП протягом цього періоду перевищує зазначену суму, вони зобов'язані протягом 10 календарних днів з дня перевищення порога подати заяву на реєстрацію платником ПДВ.

Запитання 4: Які переваги та недоліки реєстрації платником ПДВ?

Відповідь:

Переваги:

 • Можливість відшкодовувати ПДВ, сплачений при придбанні товарів та послуг, що використовуються в оподатковуваній діяльності;
 • Збільшення іміджу та довіри з боку партнерів і клієнтів;
 • Зменшення податкових зобов'язань шляхом віднесення ПДВ, сплаченого при покупках, до податкового кредиту.

Недоліки:

 • Додаткові витрати на ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • Можливість податкових перевірок та штрафних санкцій у разі невиконання зобов'язань платника ПДВ;
 • Розширений перелік податкових форм, які необхідно подавати.

Запитання 5: Як подавати декларацію з ПДВ?

Відповідь:

Платники ПДВ зобов'язані подавати щомісячно декларацію з ПДВ разом з додатками (податковою накладною та реєстрами виданих та отриманих податкових накладних). Декларацію можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України або в паперовому вигляді до органу ДПС за місцем реєстрації. Термін подання декларації — до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111