ЩО ТАКЕ НС ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Відповідь | Нет комментариев

Надзвичайні ситуації техногенного походження

Надзвичайна ситуація техногенного походження — це раптова подія, що виникає внаслідок відмови чи аварії машин, устаткування, порушення технологічних процесів, руйнування будівель, споруд, транспортних засобів та інших технічних об’єктів.

Ці ситуації можуть призводити до загибелі чи травмування людей, пошкодження майна, природного середовища та економічних втрат.

Класифікація НС техногенного походження

НС техногенного походження класифікують за різними критеріями, зокрема:

* За місцем виникнення:

* На виробничих об’єктах;
* У населених пунктах;
* На транспорті;
* Під час будівництва та експлуатації об’єктів.

* За характером події:

* Пожежі;
* Вибухи;
* Аварії;
* Руйнування споруд;
* Катастрофи.

* За масштабами наслідків:

* Локальні;
* Місцеві;
* Об’єктові;
* Регіональні;
* Державні.

Причини НС техногенного походження

Причинами НС техногенного походження можуть бути:

* Порушення правил експлуатації технічних об’єктів;
* Недоліки в конструкції обладнання або будівель;
* Відмови в роботі систем контролю та керування;
* Стихійні лиха;
* Землетруси;
* Урагани;
* Повені.
* Людський фактор:

* Помилки операторів;
* Недбалість обслуговуючого персоналу;
* Терористичні акти.

Наслідки НС техногенного походження

НС техногенного походження можуть призвести до:

* Пожежі, вибухи, руйнування будівель, споруд;
* Забруднення довкілля, отруєння населення;
* Загибель та травмування людей, втрата майна;
* Економічні втрати;
* Психологічні травми у населення.

Заходи запобігання НС техногенного походження

Для запобігання НС техногенного походження необхідно:

* Дотримуватися правил експлуатації технічних об’єктів;
* Виконувати планові ремонт і технічне обслуговування обладнання;
* Забезпечувати надійне керування технологічними процесами;
* Застосовувати заходи щодо захисту від стихійних лих;
* Підтримувати високий рівень професійної підготовки персоналу;
* Постійно здійснювати контроль за станом об’єктів підвищеної небезпеки.

Ліквідація наслідків НС техногенного походження

Ліквідація наслідків НС техногенного походження включає:

* Рятувальні роботи:

* Евакуація населення;
* Гасіння пожеж;
* Розбір завалів;
* Надання першої допомоги постраждалим.

* Аварійно-відновлювальні роботи:

* Відновлення зруйнованих споруд;
* Відновлення інфраструктури;
* Ліквідація наслідків забруднення навколишнього середовища.

* Соціально-економічні заходи:

* Виплата компенсацій постраждалим;
* Надання психологічної допомоги населенню;
* Відновлення виробничої діяльності.

Для ефективної ліквідації наслідків НС техногенного походження важливо забезпечити:

* Координацію дій всіх залучених служб;
* Швидку мобілізацію сил та засобів;
* Наявність необхідного обладнання та матеріалів;
* Високий рівень професійної підготовки рятувальників та аварійних служб.

Запитання 1: Що таке НС техногенного походження?

Відповідь: НС техногенного походження – це надзвичайна ситуація (НС), викликана діяльністю людини, яка призводить до негативного впливу на населення, навколишнє середовище і матеріальні цінності. Зазвичай такі НС пов'язані з аваріями, катастрофами, пожежами, вибухами, транспортними пригодами, забрудненням навколишнього середовища і т.п.

Запитання 2: Які основні причини НС техногенного походження?

Відповідь: Причини НС техногенного походження різноманітні, але найпоширенішими є:

 • Порушення правил експлуатації обладнання та технологічних процесів;
 • Недотримання техніки безпеки;
 • Несправність устаткування;
 • Людський фактор (помилки та недбалість);
 • Природні катаклізми (землетруси, повені), які можуть пошкодити або зруйнувати техногенні об'єкти.

Запитання 3: Які види НС техногенного походження існують?

Відповідь: Основні види НС техногенного походження:

 • Транспортні аварії (авіаційні, залізничні, морські, дорожньо-транспортні);
 • Вибухи та пожежі;
 • Забруднення навколишнього середовища;
 • Аварії на промислових та енергетичних об'єктах;
 • Руйнування будівель та споруд;
 • Гідродинамічні аварії (прориви гребель, затоплення);
 • Радіаційні аварії.

Запитання 4: Які наслідки НС техногенного походження?

Відповідь: Наслідки НС техногенного походження можуть бути:

 • Людські жертви та постраждалі;
 • Пошкодження або руйнування матеріальних цінностей;
 • Забруднення навколишнього середовища;
 • Економічні збитки;
 • Соціальна напруга.

Запитання 5: Як можна запобігти НС техногенного походження?

Відповідь: Запобігти НС техногенного походження можна за допомогою таких заходів:

 • Дотримання норм та правил експлуатації обладнання та технологічних процесів;
 • Регулярне проведення перевірок технічного стану об'єктів підвищеної небезпеки;
 • Підвищення кваліфікації персоналу;
 • Впровадження засобів автоматичного захисту;
 • Розроблення планів дій на випадок НС та проведення навчань;
 • Підвищення рівня відповідальності та свідомості населення.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111