ЩО ТАКЕ ЦК КП(Б)У

Відповідь | Нет комментариев

Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України

Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України (ЦК КП(б)У) був керівним органом Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У). Він обирався на партійних конференціях і з’їздах і відповідав за організаційне, політичне та ідеологічне керівництво партією на території України.

Історія

ЦК КП(б)У був уперше створений у березні 1918 року як Центральне бюро Комуністичної партії (більшовиків) України. Після перемоги Жовтневої революції в росії ЦК КП(б)У став вищим органом партії в Україні, координуючи діяльність обласних, міських та районних партійних організацій.

У 1920 році ЦК КП(б)У було перетворено на Політбюро ЦК КП(б)У. Політбюро було керівним органом партії, що складався з кількох секретарів, які відповідали за різні напрямки партійної роботи.

У 1925 році Політбюро ЦК КП(б)У було остаточно скасоване, а його функції були передані Секретаріату ЦК КП(б)У. Секретаріат був колегіальним органом, що керував діяльністю партії в перервах між з’їздами та конференціями.

До складу ЦК КП(б)У входили керівники партії, державні діячі, представники партійного та безпартійного активу. Члени ЦК КП(б)У обирались таємним голосуванням на партійних конференціях і з’їздах.

Функції

ЦК КП(б)У виконував широкий спектр функцій, серед яких:

* Визначення загальної лінії та політики партії;
* Організаційне та політичне керівництво партійними організаціями;
* Розробка та реалізація партійних програм і рішень;
* Моніторинг та контроль за діяльністю органів державної влади та управління;
* Представлення інтересів партії та її членів перед органами влади та громадськістю;
* Розвиток теорії та ідеології марксизму-ленінізму;
* Встановлення та підтримка зв’язків з комуністичними та робітничими партіями інших країн.

Структура

ЦК КП(б)У складався з кількох відділів та комісій, які відповідали за різні напрямки діяльності партії. Основними відділами та комісіями були:

* Відділ організаційно-партійної роботи;
* Відділ пропаганди і агітації;
* Відділ кадрів;
* Комісія зі сільського господарства;
* Комісія з промисловості;
* Комісія з науки і освіти;
* Комісія з питань ідеології.

Роль у суспільно-політичному житті України

ЦК КП(б)У відігравав значну роль у суспільно-політичному житті України. Він був основним інструментом влади партії, що здійснював контроль за всіма сферами життя держави. ЦК КП(б)У визначав стратегію та тактику економічного, політичного та культурного розвитку України, керував діяльністю уряду, правоохоронних органів та ЗМІ.

ЦК КП(б)У також активно втручався в духовне та культурне життя суспільства, здійснюючи ідеологічну цензуру та переслідуючи інакомислячих. Діяльність партії була спрямована на утвердження комуністичної ідеології та встановлення тоталітарного режиму в Україні.

Розпуск

З розпадом Радянського Союзу в 1991 році КП(б)У, а разом з нею і ЦК КП(б)У, були заборонені. На базі КП(б)У була створена Соціалістична партія України.

Запитання та відповіді про ЦК КП(б)У

1. Що таке ЦК КП(б)У?

Відповідь: Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України (ЦК КП(б)У) був вищим керівним органом Комуністичної партії (більшовиків) України. Він діяв з 1918 по 1991 рік і виконував роль головного ухвального та виконавчого органу партії в період між з'їздами.

2. Які функції виконував ЦК КП(б)У?

Відповідь: Функції ЦК КП(б)У включали:

  • Розробку та прийняття політичних, економічних та соціальних рішень для України
  • Керівництво діяльністю обласних, міських та районних партійних організацій
  • Контроль за виконанням рішень та директив вищого органу партії – ЦК ВКП(б)
  • Висунення та затвердження кадрів на керівні посади в партійних та державних органах України

3. Хто очолював ЦК КП(б)У?

Відповідь: Очолював ЦК КП(б)У Перший секретар, який обирався на пленумах ЦК. З 1918 по 1920 рік ЦК КП(б)У очолювали Георгій П'ятаков, Олександр Шліхтер та Еммануїл Квірінг. У 1920-1938 роках цю посаду обіймав Станіслав Косіор, а з 1947 по 1991 рік – Микита Хрущов, Петро Шелест, Володимир Щербицький та Леонід Кравчук.

4. Яка роль ЦК КП(б)У в Радянській Україні?

Відповідь: ЦК КП(б)У відігравав ключову роль у житті Радянської України. Він був найвищим органом влади в республіці, підпорядковував собі всі інші партійні, державні та громадські організації. ЦК КП(б)У мав право вносити пропозиції на розгляд ЦК ВКП(б) з питань політичного та соціально-економічного розвитку України.

5. Що сталося з ЦК КП(б)У після розпаду СРСР?

Відповідь: Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році ЦК КП(б)У припинив своє існування. Його наступником став Соціалістична партія України, заснована на базі Компартії України.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111