ЩО НА ПЛАНІ Й КАРТІ ЗОБРАЖУЮТЬ ГОРИЗОНТАЛЯМИ

Відповідь | Нет комментариев

Горизонталі на планах та картах

Горизонталями в картографії називаються умовні лінії, що з’єднують точки земної поверхні з однаковою висотою над рівнем моря або іншою прийнятою поверхнею відліку. Вони дозволяють графічно відобразити рельєф місцевості на планах і картах, надаючи візуальне уявлення про форми, розміри та взаєморозташування нерівностей земної поверхні.

Суть горизонталей

Горизонталі проводяться паралельно одна одній, утворюючи систему замкнутих або незамкнутих кривих, що характеризують характер рельєфу. Відстань по вертикалі між двома сусідніми горизонталями, яка називається перевищенням або інтервалом горизонталей, є постійною величиною для даної карти або плану. У картографії інтервал горизонталей визначається масштабом і призначенням карти.

Зображення рельєфу за допомогою горизонталей

Кожна горизонталь вказує на певну абсолютну висоту над обраним рівнем відліку. На планах і картах горизонталі зазвичай наносяться з певним кроком, який визначається масштабом і деталізацією зображення. Чим менший масштаб карти або плану, тим рідше проводяться горизонталі, і тим меншою буде деталізація рельєфу.

Щоб визначити висоту будь-якої точки на карті або плані, слід знайти найближчу горизонталь і додати до її висоти відносну висоту точки над цією горизонталлю. Відносна висота може бути визначена за допомогою шкали закладення, яка часто друкується в легенді карти або плану.

Форми горизонталей

Горизонталі можуть мати різні форми, які залежать від характеру рельєфу:

* Замкнуті горизонталі огинають вершини пагорбів або підніжжя западин, утворюючи замкнуті концентричні кола або еліпси.
* Відкриті горизонталі починаються і закінчуються за межами карти або плану, вказуючи на схил місцевості в напрямку, протилежному до їхнього вигину.
* Сусідні горизонталі об’єднуються в системи, що утворюють пагорби або западини, відомі як “горби” і “котловини” відповідно.
* Розімкнуті горизонталі вказують на круті, часто урвисті схили, де вертикальне перевищення між горизонталями перевищує їхнє горизонтальне відстань.

Використання горизонталей

Горизонталі широко використовуються в картографії та різних областях людської діяльності, таких як:

* Топографічні карти для зображення нерівностей земної поверхні та планування земельного використання.
* Геологічні карти для вивчення геологічної будови та структури гірських порід.
* Інженерні плани для проектування доріг, мостів і інших інженерних споруд.
* Плани міст для міського планування та будівництва.
* Туристичні карти для навігації та планування походів.

Перевага використання горизонталей

Використання горизонталей для зображення рельєфу має багато переваг:

* Надає чітке та точне візуальне подання нерівностей земної поверхні.
* Дозволяє визначити висоти точок земної поверхні.
* Дає можливість вивчити характер рельєфу та його форми.
* Є відносно простим і зрозумілим способом зображення рельєфу.
* Підходить для різних масштабів і рівнів деталізації.

Запитання та відповіді про зображення горизонталей на планах і картах

1. Що таке горизонталі?

Горизонталі – це лінії, які з'єднують точки на земній поверхні, що мають однакову висоту. Вони зображуються на планах і картах, щоб показати рельєф місцевості.

2. Як відрізнити виступ від западини за допомогою горизонталей?

  • Виступ: горизонталі утворюють замкнуті криві навколо найвищої точки. Чим далі горизонталь від центра, тим нижче її висота.
  • Западина: горизонталі утворюють замкнуті криві навколо найнижчої точки. Чим далі горизонталь від центра, тим вище її висота.

3. Як визначити висоту точки на плані з горизонталями?

Визначте горизонталь, яка проходить найближче до точки. Знайдіть її висоту, зазначену вздовж бокової рамки плану. Зверніть увагу на додаткові позначення на горизонталях, які вказують на різницю у висоті між ними.

4. Як визначити крутизну схилу за горизонталями?

  • Крутий схил: горизонталі розташовані близько одна від одної.
  • Пологий схил: горизонталі розташовані далеко одна від одної.

5. Яка перевага використання горизонталей на планах і картах?

Горизонталі забезпечують наочне зображення рельєфу місцевості, дозволяючи легко зрозуміти висоту, схил і форму різних ландшафтних утворень.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111