РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОКАРІОТАМИ І ЕУКАРІОТАМИ

Відповідь | Нет комментариев

Різниці між прокаріотами та еукаріотами

Прокаріоти та еукаріоти — два основні типи клітин, які відрізняються за своєю складною організацією та набором органел.

Клітинна оболонка

Прокаріоти мають лише одну плазматичну мембрану, яка оточує цитоплазму. Еукаріоти також мають плазматичну мембрану, але між нею та клітинною стінкою є ще й клітинна стінка, що складається в основному з целюлози або хітину.

Ядро

Прокаріоти не мають справжнього ядра. Їхня ДНК зазвичай знаходиться в цитоплазмі у вигляді нуклеоїда. Еукаріоти мають окреме ядро, оточене подвійною мембраною, яка містить ДНК, організовану в хромосоми.

Органели

Прокаріоти не мають зв’язаних мембраною органел. Еукаріоти мають численні зв’язані мембраною органели, такі як мітохондрії, лізосоми, ендоплазматичний ретикулум і апарат Гольджі.

Рибосоми

Рибосоми є клітинними структурами, які складаються з білків та рибонуклеїнової кислоти (РНК) та відповідають за синтез білків. Прокаріоти мають менші рибосоми (70S), ніж еукаріоти (80S).

Рух

Деякі прокаріоти мають джгутики або вії для руху. Еукаріоти також можуть мати джгутики та вії, але їх структура більш складна.

Обмін речовин

Більшість прокаріот є гетеротрофами, що означає, що вони живляться органічними сполуками. Еукаріоти можуть бути гетеротрофами або автотрофами, що означає, що вони можуть синтезувати власні органічні сполуки з неорганічних речовин.

Розмноження

Прокаріоти розмножуються за допомогою бінарного поділу, де одна клітина ділиться на дві дочірні клітини. Еукаріоти розмножуються за допомогою мітозу та мейозу, які є більш складними процесами.

Розміри

Прокаріоти зазвичай мають розміри від 0,1 до 5 мкм, тоді як еукаріоти зазвичай мають розміри від 10 до 100 мкм.

Різноманітність

Прокаріоти представляють собою одні з найдавніших та найбільш різноманітних організмів на Землі. Еукаріоти з’явилися пізніше і є менш різноманітними, але більш складними.

За таблицею нижче наведено підсумкові порівняння між прокаріотами та еукаріотами:

| Характеристика | Прокаріоти | Еукаріоти |
|—|—|—|
| Клітинна оболонка | Одна плазматична мембрана | Плазматична мембрана та клітинна стінка |
| Ядро | Нуклеоїд (без мембрани) | Справжнє ядро (з мембраною) |
| Органели | Відсутні | Мають різні зв’язані мембраною органели (напр., мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум) |
| Рибосоми | 70S | 80S |
| Рух | Джгутики або вії (деякі) | Джгутики, вії або псевдоподії |
| Обмін речовин | Гетеротрофи (переважно) | Гетеротрофи або автотрофи |
| Розмноження | Бінарний поділ | Мітоз, мейоз |
| Розміри | 0,1–5 мкм | 10–100 мкм |
| Різноманітність | Більш різноманітні | Менш різноманітні, але більш складні |

Запитання 1: У чому полягає основна структура клітин прокаріотів та еукаріотів?

Відповідь: Прокаріоти є одноклітинними організмами, які не мають справжнього ядра і оточених мембраною органел. Їхній генетичний матеріал, нуклеоїд, вільно розташований в цитоплазмі. Еукаріоти, на відміну від прокаріотів, мають ядро, оточене ядерною мембраною, а також різноманітні мембранно-зв'язані органели, такі як мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум і апарат Гольджі.

Запитання 2: Як відбувається розмноження у прокаріотів та еукаріотів?

Відповідь: Прокаріоти розмножуються за допомогою бінарного поділу, процесу, за якого одна клітина ділиться на дві дочірні клітини, генетично ідентичні батьківській. Еукаріоти розмножуються за допомогою мітозу, процесу, під час якого ядро ділиться, утворюючи дві генетично ідентичні дочірні клітини.

Запитання 3: Чим відрізняється тип організації ДНК у прокаріотів та еукаріотів?

Відповідь: У прокаріотів ДНК зазвичай організована в єдину кругову молекулу, яка вільно розташована в цитоплазмі. У еукаріотів ДНК організована в численні лінійні молекули, які пов'язані з білками гістонами і упаковані в хромосоми, що містяться в ядрі.

Запитання 4: Чи мають прокаріоти та еукаріоти рибосоми?

Відповідь: Так, і прокаріоти, і еукаріоти мають рибосоми. Однак рибосоми прокаріотів (70S) менші за рибосоми еукаріотів (80S). Більший розмір рибосом еукаріотів дозволяє їм синтезувати більш складні білки.

Запитання 5: Які основні відмінності у метаболізмі прокаріотів та еукаріотів?

Відповідь: Прокаріоти і еукаріоти відрізняються за типом метаболізму. Прокаріоти мають широкий метаболічний спектр і можуть використовувати різноманітні джерела енергії, включаючи органічні та неорганічні сполуки. Еукаріоти, з іншого боку, зазвичай отримують енергію з органічних сполук через процеси клітинного дихання або ферментації.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111