РІЗНИЦЯ МІЖ АДВОКАТСЬКИМ БЮРО ТА АДВОКАТСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ

Відповідь | Нет комментариев

Адвокатське бюро та адвокатське об’єднання: в чому різниця?

Адвокатське товариство в Україні представляють адвокатські бюро та адвокатські об’єднання. Обидва типи організацій надають юридичну допомогу, але між ними існують істотні відмінності, що впливають на їхню структуру, управління та відповідальність.

Адвокатське бюро

Адвокатське бюро є юридичною особою, яка складається з адвокатів, які ведуть спільну професійну діяльність. Воно засновується двома або більше адвокатами, що укладають договір про спільну діяльність. У статуті бюро визначаються порядок його створення, керівництво, розподіл доходів та майна.

Структура та управління

Адвокатське бюро очолює керівник, який обирається членами бюро на певний термін. Керівник представляє бюро у відносинах з третіми особами та несе відповідальність за його діяльність. У структурі бюро зазвичай присутні інші органи управління, такі як збори адвокатів та ревізійна комісія.

Фінансування та відповідальність

Адвокатське бюро має свій розрахунковий рахунок, на який зараховуються кошти клієнтів. Бюро несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями своїх адвокатів. Це означає, що в разі, якщо адвокат не може виконати зобов’язання перед клієнтом, бюро зобов’язане компенсувати збитки.

Адвокатське об’єднання

Адвокатське об’єднання є об’єднанням юридичних осіб, що здійснюють адвокатську діяльність. Воно створюється шляхом об’єднання адвокатських бюро та адвокатів, які не є членами бюро. Об’єднання укладають договір про спільну діяльність, в якому встановлюються порядок керівництва, розподіл доходів та інші питання.

Структура та управління

Адвокатське об’єднання керується зборами членів об’єднання. Збори обирають керівні органи об’єднання, такі як президію та ревізійну комісію. Президія представляє об’єднання у відносинах з третіми особами та несе відповідальність за його діяльність.

Фінансування та відповідальність

Адвокатське об’єднання не має свого розрахункового рахунку. Кошти клієнтів зараховуються на розрахункові рахунки адвокатів та адвокатських бюро, які входять до складу об’єднання. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

Порівняльна таблиця

| Характеристика | Адвокатське бюро | Адвокатське об’єднання |
| — | — | — |
| Правова форма | Юридична особа | Об’єднання юридичних осіб |
| Склад | Адвокати | Адвокати та адвокатські бюро |
| Структура | Керівник, збори адвокатів | Президія, збори членів об’єднання |
| Відповідальність | Субсидіарна | Не відповідає |
| Фінансування | Власний розрахунковий рахунок | Кошти зараховуються на рахунки адвокатів та бюро |

Вибір між адвокатським бюро та адвокатським об’єднанням

Вибір між адвокатським бюро та адвокатським об’єднанням залежить від конкретних потреб та цілей адвокатів. Бюро підходить для адвокатів, які хочуть працювати разом, але при цьому зберігати свою індивідуальність. Об’єднання вигідне для адвокатів, які хочуть об’єднати свої ресурси та створити більш потужну організацію.

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність між адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням?

Відповідь: Основна відмінність між адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням полягає в юридичній структурі. Адвокатське бюро є товариством з обмеженою відповідальністю, тоді як адвокатське об'єднання є професійним об'єднанням адвокатів. Головна відмінність між двома структурами полягає в тому, що у адвокатському бюро адвокати є співвласниками та несуть особисту відповідальність за зобов'язання бюро. В адвокатському об'єднанні адвокати не є власниками та не несуть особистої відповідальності, за винятком випадків, передбачених договором про об'єднання або законами України.

Запитання 2: Які переваги адвокатського бюро в порівнянні з адвокатським об'єднанням?

Відповідь: Адвокатські бюро мають низку переваг у порівнянні з адвокатськими об'єднаннями. По-перше, адвокати в адвокатському бюро можуть безпосередньо керувати бізнесом бюро та приймати стратегічні рішення. По-друге, адвокати в адвокатському бюро мають можливість отримувати прибуток безпосередньо від діяльності бюро. По-третє, адвокатські бюро можуть мати більш гнучку організаційну структуру та швидше реагувати на зміни в ринку.

Запитання 3: Які переваги адвокатського об'єднання в порівнянні з адвокатським бюро?

Відповідь: Адвокатські об'єднання також мають ряд переваг у порівнянні з адвокатськими бюро. По-перше, адвокати в адвокатському об'єднанні не несуть особистої відповідальності за зобов'язання об'єднання. По-друге, адвокатські об'єднання можуть об'єднувати адвокатів з різними спеціалізаціями, що дозволяє їм надавати широкий спектр юридичних послуг. По-третє, адвокатські об'єднання часто мають більш демократичну структуру управління, ніж адвокатські бюро.

Запитання 4: Чи є у клієнтів однакові права та захист при роботі з адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням?

Відповідь: Так, клієнти мають однакові права та захист при роботі з адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням. Адвокати в обох структурах зобов'язані дотримуватися Кодексу професійної етики адвоката України та інших правових норм, які захищають права та інтереси клієнтів. Клієнти мають право на конфіденційність, належне представництво та компетентні юридичні поради незалежно від структури, яку вони обирають.

Запитання 5: Який тип юридичної структури підходить для конкретного клієнта?

Відповідь: Вибір між адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням залежить від індивідуальних потреб та переваг клієнта. Якщо клієнту потрібна фірма з більш гнучкою структурою та можливістю безпосереднього впливу на управління, то адвокатське бюро може бути кращим вибором. Якщо клієнт шукає структуру з більш демократичною формою управління та захистом від особистої відповідальності, то адвокатське об'єднання може бути більш підходящим.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111