КОЛИ ВЖИВАЄТЬСЯ TO

Відповідь | Нет комментариев

То: Вживання в англійській мові

Частка to має різноманітні функції в англійській мові. Вона використовується як показник інфінітиву, при відмінюванні дієслів, у складі багатьох граматичних конструкцій та як прийменник.

Інфінітив

Частка to стоїть перед інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова без ознак особи, числа, часу або способу. Інфінітив може виконувати роль іменника, прикметника або прислівника.

* Іменник:
* To ride a bike is my favorite activity. (Їздити на велосипеді — це моя улюблена справа.)
* Прикметник:
* I have a book to read. (Я маю книгу для читання.)
* Прислівник:
* He likes to run fast. (Він любить бігати швидко.)

Допоміжне дієслово

To використовується як допоміжне дієслово в ряді граматичних конструкцій, зокрема:

* Модальність:
* I have to go. (Я мушу йти.)
* She should to tell the truth. (Вона повинна сказати правду.)
* Питання:
* Do you want to go? (Ти хочеш піти?)
* Where did you go to? (Куди ти пішов?)
* Пасивний стан:
* The book was written to be read. (Книгу було написано, щоб її прочитали.)

Прийменник

Як прийменник, to виражає різноманітні відношення, в тому числі:

* Напрям:
* I am going to school. (Я йду до школи.)
* Мета:
* I came to help you. (Я прийшов, щоб допомогти тобі.)
* Показник межі:
* The party lasted from 5 to 10. (Вечірка тривала з 5 до 10.)

Інші вживання

Крім цих основних функцій, to використовується в багатьох інших конструкціях, зокрема:

* Бажання:
* I want to go home. (Мені хочеться піти додому.)
* Необхідність:
* You need to study more. (Тобі потрібно більше вчитися.)
* Можливість:
* You are able to do it. (Ти здатний це зробити.)

Розширений приклад

Наступне речення ілюструє різноманітні вживання to:

> I want to go to the store to buy some groceries.

У цьому реченні:

* to go є інфінітивом, що виражає дію, яку суб’єкт хоче виконати.
* to the store є прийменниковою фразою, що вказує на напрямок.
* to buy є інфінітивом, що виражає мету йде особи до магазину.
* some groceries є об’єктом, на який спрямована дія.

Запитання та відповіді про вживання "to"

1. У яких випадках "to" вживається перед інфінітивом?

"To" обов'язково вживається перед інфінітивом у таких випадках:

 • Після модального дієслова (can, could, may, might, must, should, will, would)
 • Після дієслова сприйняття (hear, see, watch, feel)
 • Після деяких дієслів руху (come, go, leave)
 • У конструкції "want to" та її синонімах (wish to, would like to)
 • Для позначення мети дії (I went to the store to buy bread)

2. У яких випадках "to" не вживається перед інфінітивом?

"To" не вживається перед інфінітивом після:

 • Допоміжних дієслів (be, have, do)
 • Дієслів "make", "let", "help"
 • Дієслів "need", "dare", "used to"
 • Після прикметників "afraid" та "keen"

3. Коли "to" вживається для позначення напрямку?

"To" використовується для позначення напрямку в наступних випадках:

 • Після дієслів руху (go, come, walk, run)
 • У виразах, що вказують на напрямок (come to, go to, turn to)
 • У географічних назвах (to London, to Paris)

4. У яких випадках "to" вживається як ознака інфінітива?

"To" виступає як ознака інфінітива, коли:

 • Інфінітив використовується як підмет (To err is human)
 • Інфінітив використовується як доповнення (I want to learn English)
 • Інфінітив використовується після прийменника (He is about to leave)

5. У яких ситуаціях "to" вживається як частина ідіоматичних виразів?

"To" часто входить до складу ідіоматичних виразів, таких як:

 • To be honest (бути чесним)
 • To tell the truth (сказати правду)
 • To make sense (мати сенс)
 • To take into account (враховувати)
 • To get to know (пізнати)

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111