ДЛЯ ЧОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ ОПЕРАТОР WHERE

Відповідь | Нет комментариев

Оператор WHERE

Оператор WHERE є одним з найважливіших операторів у мові запитів SQL (Structured Query Language). Він призначений для фільтрації рядків таблиці на основі певної умови. Умова, яка визначається в операторі WHERE, може бути будь-яким логічним виразом, що включає операції порівняння, логічні оператори та функції.

Основним призначенням оператора WHERE є вибірка тільки тих рядків таблиці, які задовольняють заданій умові. Це дозволяє користувачам зосередитися на конкретному підмножині даних, що відповідає їхнім вимогам. Наприклад, можна вибрати всіх клієнтів з певного міста або всі продукти, які продаються за ціною вище певного значення.

Умова, що використовується в операторі WHERE, може включати наступні компоненти:

* Поля таблиці: Імена полів таблиці, які порівнюються.
* Оператори порівняння: Оператори, такі як =, <, >, <=, >=, що використовуються для порівняння значень.
* Значення: Константи, змінні або вирази, які використовуються для порівняння зі значеннями полів.
* Логічні оператори: Оператори AND, OR, NOT, що використовуються для комбінування кількох умов.
* Функції: Функції SQL, такі як UPPER() або LOWER(), що використовуються для перетворення або обчислення значень.

Оператор WHERE може використовуватися в наступних типах операторів SQL:

* SELECT: Фільтрує рядки, які вибираються за допомогою оператора SELECT.
* UPDATE: Фільтрує рядки, які оновлюються за допомогою оператора UPDATE.
* DELETE: Фільтрує рядки, які видаляються за допомогою оператора DELETE.

Синтаксис оператора WHERE наступний:

“`
WHERE <умова>
“`

де `<умова>` є логічним виразом, який визначає умову фільтрації.

Приклади використання оператора WHERE:

“`
SELECT * FROM customers WHERE city = ‘Київ’;
“`

Цей запит вибере всі рядки з таблиці customers, де поле city дорівнює ‘Київ’.

“`
UPDATE products SET price = price * 1.10 WHERE price > 100;
“`

Цей запит збільшить ціну всіх продуктів з таблиці products на 10%, де ціна вища за 100.

“`
DELETE FROM orders WHERE order_date < '2023-01-01'; ```Цей запит видалить всі рядки з таблиці orders, де поле order_date менше '2023-01-01'.Оператор WHERE є потужним інструментом, який дозволяє користувачам отримувати доступ до конкретних підмножин даних з таблиць. Він широко використовується в багатьох сценаріях обробки даних у системах керування базами даних.

5 часто задаваних запитань про призначення оператора WHERE

1. Що таке оператор WHERE?

Оператор WHERE використовується в багатьох реляційних базах даних, таких як MySQL, PostgreSQL, Oracle та інших, для вибору рядків із таблиці на основі заданих умов.

2. Для чого використовується оператор WHERE?

Оператор WHERE використовується для фільтрації даних у таблиці шляхом вибору лише тих рядків, які відповідають певним критеріям. За допомогою оператора WHERE можна отримати конкретні записи з таблиці, шукаючи їх за значеннями конкретних стовпців.

3. Який синтаксис оператора WHERE?

Загальний синтаксис оператора WHERE:

SELECT
*
FROM table_name
WHERE condition;

Де:

  • SELECT – команда, яка вибирає рядки з таблиці.
  • * – зірочка означає, що вибираються всі стовпці таблиці.
  • table_name – назва таблиці, з якої потрібно вибрати рядки.
  • WHERE – оператор, який фільтрує рядки.
  • condition – логічний вираз, який визначає, які рядки потрібно вибрати.

4. Як використовувати умови в операторі WHERE?

Умови в операторі WHERE записуються за допомогою логічних операторів, таких як =, <>, >, <, >= та <=. Вони порівнюють значення стовпців із константами або з іншими стовпцями, щоб визначити, відповідає рядок заданому критерію.

5. Наведіть приклад запиту з оператором WHERE.

Наприклад, щоб вибрати всіх студентів із таблиці students із середнім балом понад 90, можна використати такий запит:

SELECT
*
FROM students
WHERE GPA > 90;

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111