ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ РОСЛИННА КЛІТИНА ВІД ТВАРИННОЇ

Відповідь | Нет комментариев

Рослинні та тваринні клітини

Рослинні і тваринні клітини – основні будівельні блоки всіх живих організмів, але між ними існують значні відмінності в структурі та функціях. Нижче наведено основні характеристики, що відрізняють рослинну клітину від тваринної.

Клітинна стінка

Рослинні клітини мають тверду клітинну стінку, яка розташована за межами клітинної мембрани. Клітинна стінка складається в основному з целюлози, яка надає клітині жорсткість і захист. Тваринні клітини не мають клітинної стінки.

Пластиди

Пластиди – це органели, що містяться в рослинних клітинах. Існує три основних типи пластид: хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Хлоропласти містять хлорофіл і є місцем фотосинтезу. Хромопласти надають рослинам пігменти, а лейкопласти зберігають поживні речовини, такі як крохмаль і білок. Тваринні клітини не мають пластид.

Вакуоля

Рослинні клітини мають одну велику центральну вакуолю, яка заповнена водним розчином, що містить різні речовини. Вакуоль допомагає підтримувати тургор клітини та зберігати запасні речовини. Тваринні клітини зазвичай мають декілька дрібних вакуолей, які виконують різні функції, такі як захоплення поживних речовин і виведення продуктів життєдіяльності.

Центросома

Центросома – це органела, розташована біля ядра. Центросома містить центріолі, які допомагають організувати поділ клітини. Центросома є в тваринних клітинах, але відсутня в рослинних.

Глікокалікс

Глікокалікс – це шар вуглеводів, що оточує клітинну мембрану. У рослинних клітинах глікокалікс є тонким і складається з пектинів. У тваринних клітинах глікокалікс зазвичай товщий і містить різноманітні вуглеводні молекули.

Джгутики і вії

Джгутики і вії – це рухливі структури, що виступають з клітинної мембрани. Джгутики використовуються для руху клітини, в той час як вії використовуються для переміщення речовин по поверхні клітини. Рослинні клітини зазвичай не мають джгутиків або війок. Тваринні клітини можуть мати один або кілька джгутиків або війок.

Спосіб живлення

Рослинні клітини є автотрофними, тобто можуть виробляти власну їжу шляхом фотосинтезу. Тваринні клітини є гетеротрофними, тобто вони повинні споживати інші організми, щоб отримати енергію.

Зберігання енергії

Рослинні клітини зберігають енергію у вигляді крохмалю. Тваринні клітини зберігають енергію у вигляді глікогену.

Реакція на подразники

Тваринні клітини мають здатність реагувати на подразники навколишнього середовища. Рослинні клітини зазвичай не мають такої здатності.

Мембранні зв’язки

Внутрішня мембранна система в рослинних клітинах менш розвинена, ніж в тваринних. Тваринні клітини мають добре розвинену систему ендоплазматичного ретикулуму та апарату Гольджі, які відіграють ключову роль в обробці та транспорті білків і ліпідів.

Форма клітин

Рослинні клітини зазвичай прямокутні або кубічні через наявність клітинної стінки. Тваринні клітини можуть мати різну форму, включаючи сферичну, веретеноподібну або зірчасту.

Ділення клітин

Ділення рослинних клітин відбувається в центрі клітини і передбачає утворення клітинної пластинки, яка розділяє дві дочірні клітини. Ділення тваринних клітин відбувається в клітинній борозні, яка проходить навколо клітини.

Запитання 1: Чим відрізняється клітинна стінка рослинних клітин від клітинної мембрани тваринних клітин?

Відповідь: Рослинні клітини мають товсту клітинну стінку, яка оточує клітинну мембрану і забезпечує структурну підтримку, захист і регулює поглинання води та поживних речовин. Тваринні клітини, з іншого боку, мають лише тонку клітинну мембрану, яка служить бар'єром між клітиною та її оточенням.

Запитання 2: Які органели є у рослинних клітинах, але відсутні у тваринних?

Відповідь: Рослинні клітини мають унікальні органели, такі як хлоропласти, які містять хлорофіл і є відповідальними за фотосинтез, а також вакуолі, які є великими заповненими рідиною компартментами, що забезпечують зберігання поживних речовин, підтримку клітини та регуляцію осмотичного тиску.

Запитання 3: Чому рослинним клітинам потрібні хлоропласти?

Відповідь: Хлоропласти є основними органелами для фотосинтезу, процесу, за допомогою якого рослини перетворюють сонячне світло, вуглекислий газ та воду на цукор (глюкозу) та виділяють кисень. Цей процес є основою харчового ланцюга і забезпечує енергію для більшості живих істот.

Запитання 4: Які відмінності у структурі ядра рослинних і тваринних клітин?

Відповідь: Ядро – це органела, яка містить генетичний матеріал клітини. У тваринних клітинах ядро має округлу форму та чітко визначену ядерну оболонку. У рослинних клітинах ядро також має ядерну оболонку, але зазвичай має неправильну форму і містить одне або кілька ядерець, які беруть участь у синтезі рибосом.

Запитання 5: Чим відрізняється спосіб поділу рослинних і тваринних клітин?

Відповідь: Рослинні клітини діляться шляхом мітозу, під час якого хромосоми вирівнюються в центрі клітини та діляться навпіл, утворюючи дві дочірні клітини з ідентичним генетичним матеріалом. Тваринні клітини діляться шляхом мітозу та мейозу. Мейоз – це особливий тип поділу клітин, який призводить до утворення клітин із половинним набором хромосом, які використовуються для статевого розмноження.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111