ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ОСМОС ВІД ДИФУЗІЇ

Відповідь | Нет комментариев

Осмос і дифузія: ключові відмінності

Осмос і дифузія – два фундаментальні процеси, що лежать в основі численних біологічних і хімічних явищ. Хоча ці терміни часто вживаються як синоніми, між ними існують значні відмінності.

Дифузія – це процес спонтанного переміщення часток із зони з високою концентрацією в зону з низькою концентрацією. Це пасивний процес, який не вимагає енергії і триває до досягнення рівноваги, тобто коли концентрація часток стає однаковою у всьому об'ємі.

Осмос, на відміну від дифузії, є формою дифузії, яка відбувається через напівпроникну мембрану. Напівпроникна мембрана – це бар'єр, який пропускає лише певні типи молекул, зазвичай дозволяючи молекулам води проходити крізь неї вільно. Осмос виникає, коли по обидва боки мембрани присутня різниця концентрацій розчинених речовин.

Основні відмінності між осмосом і дифузією полягають у наступному:

1. Наявність напівпроникної мембрани: Осмос вимагає наявності напівпроникної мембрани, яка розділяє розчини з різною концентрацією розчинених речовин. Дифузія може відбуватися як через мембрани, так і без них.

2. Рух розчиненої речовини: При дифузії частки рухаються із зони високої концентрації в зону низької концентрації. При осмосі розчинник (зазвичай вода) рухається з боку з низькою концентрацією розчинених речовин до боку з високою концентрацією розчинених речовин.

3. Вплив розчинених речовин: Дифузія не впливає на концентрацію розчинених речовин, оскільки частки рухаються по градієнту концентрації. Осмос, навпаки, призводить до зміни концентрації розчинених речовин по обидва боки напівпроникної мембрани.

4. Ізотонічні, гіпотонічні та гіпертонічні розчини: При дифузії середовище може бути описано як ізотонічне, гіпотонічне або гіпертонічне залежно від концентрації розчинених речовин по обидва боки мембрани. Осмос відбувається тільки в гіпертонічних умовах.

Важливість в біологічних системах

Осмос і дифузія відіграють ключову роль в численних біологічних процесах, таких як:

 • Транспорт поживних речовин і відходів через клітинні мембрани
 • Регулювання водно-сольового балансу організму
 • Фільтрація крові в нирках
 • Поглинання води рослинами через коріння
 • Рух молекул через ліпіди біологічних мембран

Приклади

Деякі приклади осмосу включають:

 • Сморщування клітин тварин в гіпертонічному розчині
 • Розрив клітин рослин в гіпотонічному розчині
 • Очиснення води за допомогою зворотного осмосу

Прикладами дифузії є:

 • Поширення запаху в повітрі
 • Рух кисню з легень в кров
 • Дихання у водних організмів

Запитання 1.

Чим відрізняється осмос від дифузії?

Відповідь:

Дифузія — це рух молекул з області з більшою концентрацією в область з меншою концентрацією. Цей процес відбувається без затрат енергії і триває до моменту вирівнювання концентрацій.

Осмос — це частковий випадок дифузії, який відбувається через напівпроникну мембрану. Напівпроникна мембрана пропускає молекули води, але не пропускає розчинені речовини. Внаслідок цього молекули води рухатимуться з боку області з нижчою концентрацією розчиненої речовини в бік області з вищою концентрацією. Цей процес триває, поки не вирівняється осмотичний тиск у обох розчинах.

Запитання 2.

Яка основна рушійна сила дифузії?

Відповідь:

Основною рушійною силою дифузії є градієнт концентрації. Різниця в концентрації речовини між двома областями створює рушійну силу, яка змушує молекули переміщатися з області з більшою концентрацією в область з меншою концентрацією.

Запитання 3.

Що є semipermeable, або напівпроникною, мембраною?

Відповідь:

Напівпроникна мембрана — це бар'єр, який дозволяє деяким молекулам проходити через нього, а іншим — ні. У контексті осмосу напівпроникна мембрана пропускає молекули води, але не пропускає розчинені речовини. Таку мембрану також можна назвати "частково проникною".

Запитання 4.

Чим визначається напрямок руху молекул води під час осмосу?

Відповідь:

Напрямок руху молекул води під час осмосу визначається осмотичним тиском. Осмотичний тиск — це тиск, який необхідно прикласти до розчину, щоб зупинити потік води через напівпроникну мембрану. Молекули води переміщатимуться з розчину з нижчим осмотичним тиском у розчин з вищим осмотичним тиском.

Запитання 5.

Які фактори впливають на швидкість дифузії?

Відповідь:

Швидкість дифузії залежить від декількох факторів, зокрема:

 • Градієнт концентрації
 • Температура
 • Площа поверхні
 • Відстань для дифузії
 • Розмір і форма молекул, що дифузують

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111