ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ КООРДИНАЦІЙНОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЮ СФЕРОЮ КОМПЛЕКСУ

Відповідь | Нет комментариев

Координаційна сфера комплексу

Координаційна сфера комплексу — це сукупність лігандів, які безпосередньо зв’язані з центральним атомом у комплексі. Розрізняють внутрішню координаційну сферу та зовнішню координаційну сферу.

Внутрішня координаційна сфера

Внутрішня координаційна сфера включає всі ліганди, які безпосередньо зв’язані з центральним атомом за допомогою ковалентного зв’язку. Ці ліганди розташовуються в певному геометричному порядку, визначаючи структуру комплексу. Внутрішня координаційна сфера стабільна і не обмінюється лигандами з зовнішнім середовищем у звичайних умовах.

Зовнішня координаційна сфера

Зовнішня координаційна сфера складається з лигандів, які не зв’язані ковалентно з центральним атомом, але утримуються поблизу комплексу за допомогою слабких взаємодій, таких як іонні зв’язки, водневі зв’язки або ван-дер-ваальсові сили. Зовнішня координаційна сфера є менш стабільною, ніж внутрішня, і може легко обмінюватися лигандами з зовнішнім середовищем. У склад зовнішньої координаційної сфери часто входять молекули розчинника, іони або інші ліганди.

Відмінності між внутрішньою і зовнішньою координаційною сферою

Основні відмінності між внутрішньою і зовнішньою координаційною сферою наведені в таблиці нижче:

| Ознака | Внутрішня координаційна сфера | Зовнішня координаційна сфера |
|—|—|—|
| Тип зв’язку | Ковалентний | Йонний, водневий, ван-дер-ваальсів |
| Стабільність | Стабільна | Малостійка |
| Обмін лигандами | Відсутній | Присутній |
| Розташування | Визначає структуру комплексу | Не впливає на структуру комплексу |
| Приклади лигандів | H2O, NH3, Cl | Na+, H2O, молекули розчинника |

Функції внутрішньої і зовнішньої координаційної сфери

Внутрішня координаційна сфера безпосередньо впливає на валентність, окислювально-відновні властивості, колір і магнітні властивості комплексу. Зовнішня координаційна сфера відіграє важливу роль у розчинності, реакційній здатності та транспортуванні комплексу в біологічних системах.

Запитання 1: У чому полягає ключова відмінність між внутрішньою координаційною та зовнішньою сферою комплексу?

Відповідь: Внутрішня координаційна сфера включає атоми або ліганди, безпосередньо зв'язані з центральним атомом комплексу. Натомість зовнішня сфера складається з іонів або молекул, які знаходяться поблизу комплексу, але не безпосередньо зв'язані з ним.

Запитання 2: Як внутрішньо координаційна сфера впливає на властивості комплексу?

Відповідь: Внутрішньо координаційна сфера суттєво впливає на фізико-хімічні властивості комплексу, такі як його колір, магнітну сприйнятливість та хімічну реакційну здатність. Різні ліганди можуть утворювати різні типи координаційних зв'язків, що призводить до варіацій у властивостях комплексів.

Запитання 3: Що таке зовнішня сфера і як вона утворюється?

Відповідь: Зовнішня сфера є середовищем, яке оточує комплекс. Вона зазвичай складається з іонів або молекул розчинника, які електростатично взаємодіють з зарядженим комплексом. Зовнішня сфера формується через полярність комплексу, яка приваблює протилежно заряджені іони або молекули.

Запитання 4: Як зовнішня сфера впливає на комплекс?

Відповідь: Зовнішня сфера може впливати на реакційну здатність і стабільність комплексу. Взаємодії між комплексом і його зовнішньою сферою можуть стабілізувати або дестабілізувати комплекс залежно від природи іонів або молекул, присутніх у зовнішній сфері.

Запитання 5: Яке значення мають внутрішньо координаційна та зовнішня сфера в координаційній хімії?

Відповідь: Розуміння внутрішньо координаційної та зовнішньої сфери є важливим у координаційній хімії. Воно дозволяє хімікам передбачати властивості комплексів, проектувати нові комплекси з бажаними властивостями та маніпулювати реакційною здатністю комплексів через модифікацію їхніх сфер.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111