ЯК МОЖНА ТИМЧАСОВО ПРИПИНИТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідь | Нет комментариев

Тимчасове припинення підприємницької діяльності

Тимчасове припинення підприємницької діяльності — це тимчасове призупинення господарської діяльності фізичною особою-підприємцем (ФОП) або юридичною особою без їхньої ліквідації.

Підстави для тимчасового припинення підприємницької діяльності

Законодавство України передбачає такі підстави для тимчасового припинення підприємницької діяльності:

* Неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок обставин, які не залежать від волі суб’єкта господарювання (форс-мажорні обставини).
* Сезонність діяльності.
* Реконструкція, ремонт або переобладнання виробничих потужностей.
* Війна, бойові дії чи інші військові дії, оголошений в Україні надзвичайний або воєнний стан, інше ускладнення умов діяльності суб’єктів господарювання внаслідок військових або надзвичайних ситуацій, що призвели до тимчасового погіршення фінансово-економічного стану;
* Припинення повноважень органом управління (власниками) юридичної особи чи припинення строку, на який обрано орган управління (власників) юридичної особи, та відсутність можливості своєчасно провести чергові установчі збори (засідання) із внесенням змін до установчих документів.

Порядок тимчасового припинення підприємницької діяльності

Порядок тимчасового припинення підприємницької діяльності встановлюється статтею 112 Господарського кодексу України.

ФОП може тимчасово припинити свою діяльність шляхом подання заяви до органу державної податкової служби за місцем свого обліку. Заява подається у довільній формі.

Юридична особа тимчасово припиняє свою діяльність шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Запис вноситься за заявою юридичної особи та за наявності документа, що підтверджує підстави для припинення діяльності.

Строк тимчасового припинення підприємницької діяльності

Строк тимчасового припинення підприємницької діяльності не може перевищувати трьох років. Проте існують винятки:

* У разі тимчасового припинення діяльності через сезонність її здійснення строк може бути продовжено до 12 місяців протягом календарного року.
* У разі тимчасового припинення діяльності через форс-мажорні обставини строк може бути продовжено за рішенням суду.

Наслідки тимчасового припинення підприємницької діяльності

Після тимчасового припинення підприємницької діяльності суб’єкт господарювання має право поновити свою діяльність за тими самими видами, що здійснювалися до припинення, протягом одного року.

У разі поновлення діяльності суб’єкт господарювання повинен повідомити про це орган державної податкової служби за місцем свого обліку або внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

Під час тимчасового припинення підприємницької діяльності:

* Припиняється нарахування податків та зборів, крім податку на землю та деяких інших зборів.
* Припиняється звітність до органів державної податкової служби.
* Працівники звільняються з роботи, крім тих, які працюють за цивільно-правовими договорами.
* Припиняються розрахунки з контрагентами, за винятком розрахунків за зобов’язаннями, що виникли до припинення діяльності.

Після поновлення підприємницької діяльності суб’єкт господарювання повинен відновити всі свої зобов’язання та продовжити їх виконання.

5 часто задаваних запитань про тимчасове припинення підприємницької діяльності в Україні:

1. Які переваги тимчасового припинення підприємницької діяльності?

Тимчасове припинення дозволяє підприємцям:

  • Зупинити господарську діяльність на певний час, не втрачаючи статус фізичної особи-підприємця (ФОП).
  • Заощадити на сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ), оскільки він не сплачується під час припинення.
  • Зняти з себе відповідальність за фінансові зобов'язання, що виникли протягом періоду припинення.
  • Продовжити діяльність у майбутньому, відновивши її після закінчення періоду припинення.

2. Хто може тимчасово припинити підприємницьку діяльність?

Тимчасово припинити діяльність можуть усі ФОП, незалежно від обраної системи оподаткування або виду діяльності. Однак можуть бути певні обмеження для підприємців, які мають невнесені борги із сплати податків або інших обов'язкових платежів.

3. Який період можна тимчасово припинити діяльність?

Мінімальний період припинення становить один календарний місяць, а максимальний – 6 місяців. Підприємець може обрати будь-який бажаний період у межах цих обмежень. У разі потреби, період припинення можна продовжити.

4. Як тимчасово припинити підприємницьку діяльність?

Для тимчасового припинення необхідно подати відповідну заяву до органів державної податкової служби (ДПС) за місцем реєстрації підприємця. Заява подається за формою № 12-ПЗ у паперовому вигляді або через електронний кабінет платника податків.

5. Які наслідки тимчасового припинення діяльності для ФОП?

Під час тимчасового припинення ФОП:

  • Не має права здійснювати господарську діяльність, окрім ліквідаційних заходів.
  • Не зобов'язаний сплачувати ЄСВ.
  • Зобов'язаний сплатити заборгованість із сплати податків та зборів, якщо така є.
  • Зберігає право власності на рахунки в банках та на рухоме та нерухоме майно.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111