ДО ЯКОГО ДЖЕРЕЛА ПРАВА НАЛЕЖАТЬ ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Відповідь | Нет комментариев

До якого джерела права належать постанови Пленуму Верховного Суду України?

Постанови Пленуму Верховного Суду України є одним із джерел права в Україні, що належать до правових звичаїв. Правовий звичай — це правило поведінки, яке склалося внаслідок тривалого і послідовного його застосування, і визнається державою як правове.

Постанови Пленуму Верховного Суду України є офіційними роз’ясненнями щодо застосування законодавства, які ухвалюються на засіданнях Пленуму Верховного Суду України. Вони стосуються різних галузей права, зокрема цивільного, кримінального, господарського, адміністративного та інших.

Постанови Пленуму Верховного Суду України мають такі ознаки:

* Офіційність – ухвалюються уповноваженим органом державної влади – Пленумом Верховного Суду України.
* Нормативність – встановлюють загальні правила поведінки, що діють на неозначене коло осіб та мають багаторазовий характер.
* Обов’язковість – підлягають виконанню всіма судами України, а також іншими органами, уповноваженими розглядати справи, що належать до юрисдикції цих судів.

Постанови Пленуму Верховного Суду України не є законами, проте вони мають велике значення в правозастосовчій практиці. Вони уніфікують судову практику, сприяють правильному і однакове застосування законів усіма судами України.

Хоча постанови Пленуму Верховного Суду України не є законами, їх фактична дія схожа на закони. Суди часто посилаються на постанови Пленуму у своїх рішеннях, а також у правовій доктрині.

Важливо відзначити, що постанови Пленуму Верховного Суду України можуть бути змінені або скасовані лише самим Пленумом Верховного Суду України.

У зв’язку зі змінами в судовій системі України, які відбулися в останні роки, постає питання про правову природу постанов Пленуму Верховного Суду України. Деякі юристи вважають, що з утворенням Верховного Суду України та ліквідацією Верховного Суду України як судового органу, постанови Пленуму Верховного Суду України втратили свою чинність.

Проте офіційно постанови Пленуму Верховного Суду України не були скасовані, тому їх правовий статус залишається невизначеним.

Запитання 1:

До якого джерела права належать постанови Пленуму Верховного Суду України?

Відповідь:

Постанови Пленуму Верховного Суду України належать до джерел тлумачення права. Вони не є нормативно-правовими актами і не мають прямої юридичної сили як закон.

Запитання 2:

Чому постанови Пленуму ВСУ не є нормативно-правовими актами?

Відповідь:

Нормативно-правові акти передбачають юридичну силу і встановлюють загальнообов'язкові правила поведінки. Постанови Пленуму ВСУ є роз'ясненнями щодо застосування та тлумачення вже існуючих законів.

Запитання 3:

Яке юридичне значення мають постанови Пленуму ВСУ?

Відповідь:

Постанови Пленуму ВСУ мають доктринальне значення. Вони є авторитетним тлумаченням, яке враховує правозастосовна практика та юридична доктрина. Суди можуть використовувати їх як орієнтири при прийнятті рішень.

Запитання 4:

Чи обов'язково для судів дотримуватися постанов Пленуму ВСУ?

Відповідь:

Постанови Пленуму ВСУ не є обов'язковими для судів. Суди повинні приймати самостійні рішення на основі законів та своїх переконань. Однак, якщо суд відступає від постанови Пленуму ВСУ, він має обґрунтувати свій відступ.

Запитання 5:

Як можна оскаржити постанови Пленуму ВСУ?

Відповідь:

Постанови Пленуму ВСУ не можна оскаржити. Якщо постанова містить порушення закону, її можна оскаржити через Конституційний Суд України шляхом конституційного подання.

Оставить ответ

Можно использовать: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1111